Opis projektu

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Celem Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej jest zwiększenie potencjału, w szczególności zatrudnieniowego, sektora ekonomii społecznej w Krakowie oraz powiecie oświęcimskim, wadowickim, olkuskim, chrzanowskim, miechowskim, proszowickim, wielickim, bocheńskim,  myślenickim i krakowskim. Projekt MOWES realizowany jest w latach 2023 – 2029.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską, Europejski Fundusz Społeczny w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027; Priorytet 6: Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego; Działanie 6.18 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych; Typ projektu A.

Więcej informacji

OFERTA DLA SAMORZĄDÓW I ORGANIZACJI  

Dbałość o jakość życia mieszkańców i tworzenie lokalnych systemu usług społecznych w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców, staje się ważnym wyzwaniem dla społeczności lokalnych. Pomagają w tym przedsiębiorstwa społeczne czyli podmioty, które świadczą często deficytowe w danej społeczności usługi. Przedsiębiorstwa społeczne mogą tworzyć samorządy i podmioty ekonomii społecznej, w tym lokalne organizacje pozarządowe.   

Zapraszamy do współpracy z Małopolskim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej, który bezpłatnie pomaga takie przedsiębiorstwo utworzyć oraz sfinansować powstałe w nim miejsca pracy.  

Zadania MOWES:  

  1. Wspieramy samorządy i organizacje pozarządowe zainteresowane utworzeniem przedsiębiorstwa społecznego: 
  • sprawdzamy  czy  utworzenie przedsiębiorstwa społecznego to dobry pomysł na danym terenie i jaki profil działalności jest potrzebny, pomagamy  także zdefiniować korzyści i ryzyka tego pomysłu,   
  • pomagamy wypracować pomysł na działania przedsiębiorstwa społecznego, określić warunki niezbędne do uruchomienia podmiotu,   
  • w sytuacji zainteresowania dalszą pracą – kierujemy do doradcy, który pomaga opracować biznes plan  

Czym zajmują się przedsiębiorstwa tworzone przez samorząd ? – zobacz tutaj  

 2. Wspieramy środowiska zainteresowane utworzeniem przedsiębiorstwa społecznego w zakresie:  

  • diagnozowania potrzeby i potencjałów lokalnych w zakresie tworzenia przedsiębiorstw społecznych, szczególnie w obszarze usług społecznych  
  • animowania współpracy w środowisku w zakresie tworzenie przedsiębiorstwa społecznego w oparciu o lokalne zasoby (spotkania powiatowe, spotkania sieciujące w gminie)  
  • informowania, promowania dobrych praktyk, inicjowania wymiany doświadczeń  
  • wspierania liderów i liderek samorządów  oraz organizacji pozarządowych w wypracowaniu pomysłów na przedsiębiorstwo społeczne  
  • wspieranie dialogu samorządu z organizacjami pozarządowymi w zakresie budowania  systemu usług społecznych  

Oferta adresowana jest do podmiotów z powiatów: oświęcimskiego, wadowickiego, olkuskiego, chrzanowskiego, miechowskiego, proszowickiego, wielickiego, bocheńskiego, myślenickiego, krakowskiego i Krakowa.  


OFERTA DLA OSÓB PLANUJĄCYCH ZAŁOŻYĆ ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ 

Pomagamy w zakładaniu Podmiotów Ekonomii Społecznej w tym stowarzyszeń i fundacji  

  • pomoc w definiowaniu pomysłu, doradztwo w zakresie spraw formalno-prawnych, wsparcie w zakresie budowania współpracy w grupie inicjatywnej 

Oferta adresowana jest do mieszkańców powiatów: oświęcimskiego, wadowickiego, olkuskiego, chrzanowskiego, miechowskiego, proszowickiego, wielickiego, bocheńskiego, myślenickiego, krakowskiego i Krakowa.  

Aktualności

grafika z logotypem Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej i tekstem ABC dla NGO Małopolska Zachodnia
grafika z logotypem Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej i tekstem Akademia Lidera NGO, Krakowski Obszar Metropolitalny
grafika z logotypem Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej i tekstem Zapraszamy do Akademii Lidera NGO, Małopolska Zachodnia
grafika z logotypem Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej i tekstem Szkolenie Krakowski Obszar Metropolitalny
grafika z logotypem Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej i tekstem Rekrutacja Samorządów, Małopolska Zachodnia
grafika z logotypem Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej i tekstem Szkolenie Krakowski Obszar Metropolitalny
grafika z logotypem Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej i tekstem ABC dla NGO