Dla organizacji pozarządowych

SPRAWNE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Uczymy

– pisać i realizować projekty,

– pracować zespołowo,

– działać zgodnie z prawem,

– współpracować z samorządem,

– promować swoje działania.