Aktualności dla samorządów

Grafika zapraszające na ogólnopolską konferencję Miejsca Otwarte
grafika z logotypem Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej i tekstem Rekrutacja Samorządów, Krakowski Obszar Metropolitalny
grafika z logotypem Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej i tekstem Rekrutacja Samorządów, Krakowski Obszar Metropolitalny
grafika z logotypem Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej i tekstem Wyniki rekrutacji JST
grafika z logotypem Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej i tekstem Rekrutacja Samorządów, Krakowski Obszar Metropolitalny, Małopolska Zachodnia
Grafika z logotypem Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych i tekstem: jak powstała fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

BIS Artykuł

grafika z logotypem Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej i tekstem wyniki rekrutacji JST, Krakowski Obszar Metropolitalny
grafika z logotypem Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej i tekstem wyniki rekrutacji JST, Małopolska Zachodnia
grafika z logotypem Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej i tekstem Rekrutacja Samorządów, Krakowski Obszar Metropolitalny, Małopolska Zachodnia
grafika z logotypem Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej i tekstem: spotkanie JST, Małopolska Zachodnia, Krakowski Obszar Metropolitalny
grafika z logotypem Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej i tekstem Rekrutacja Samorządów, Krakowski Obszar Metropolitalny, Małopolska Zachodnia