W Twojej gminie/powiecie  działają aktywni  mieszkańcy i chcesz ich  szerzej włączyć do współpracy z samorządem?

A może brakuje takich mieszkańców i szukasz pomysłu na współpracę?

Zapraszamy przedstawicieli gmin i powiatów do udziału w spotkaniu on–line na temat inicjatywy lokalnej czyli formy współpracy samorządu z mieszkańcami działającymi w grupach nieformalnych.  Spotkanie odbędzie się 17 czerwca (środa) w godz. 12 – 14 00 z wykorzystaniem programu ZOOM. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.


Czym jest inicjatywa  lokalna?

To forma współpracy zapisana w ustawie o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie, która pozwala na  współpracę  Samorządu  i Mieszkańców (grup nieformalnych zgłaszających się samodzielnie lub za  pośrednictwem organizacji pozarządowej) w ramach wspólnych  przedsięwzięć/ projektów. Zadania  te mogę mieć charakter akcji społecznych, edukacyjnych, charytatywnych, ekologicznych czy innych, oraz małych inwestycji.  W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy proponują pomysł i deklarują swój wkład (pracy społecznej, wkład materialny lub finansowy), Samorząd jeśli uzna propozycję za celową, uczestniczy w realizacji przedsięwzięcia, wnosząc określony wkład pracy, materialny lub finansowy.


W programie spotkania:

  • uregulowanie inicjatywy lokalnej w przepisach
  • inspiracje – przykłady inicjatyw lokalnych
  • korzyści z inicjatywy lokalnej, ryzyka, podpowiedzi – wymiana doświadczeń i dyskusja między uczestnikami spotkania

Zaproszenie kierowane jest to samorządów z Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego czyli z powiatów; bocheńskiego, krakowskiego, miechowskiego, myślenickiego, proszowickiego, wielickiego, m. Kraków oraz  Małopolski Zachodniej czyli z powiatów: olkuskiego, chrzanowskiego, oświęcimskiego i wadowickiego.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się tutaj Czekamy na zgłoszenia do 15 czerwca włącznie.  Przed spotkaniem do osób  zgłoszonych prześlemy link do udziału.


Spotkanie organizuje Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2- Małopolska Zachodnia” „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2- Krakowski Obszar Metropolitarny”.

 

ZAPRASZAMY!