Serdecznie zapraszamy na 7. Ogólnopolską Konferencję „MIEJSCA OTWARTE. Rozmowy o przestrzeniach spotkań sąsiedzkich”, która odbędzie się dniach 29-30 listopada w Krakowie.

Do udziału zapraszamy osoby, które tworzą miejsca otwarte, animują lokalną społeczność i chcą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi.
Tegoroczne wydarzenie odbędzie się pod hasłem „Miejsca Otwarte na zmianę”. Porozmawiamy o wyzwaniach i trendach, które stają przed społecznościami i sąsiadami, animatorami i organizacjami prowadzącymi miejsca otwarte oraz samorządami, które kreują warunki ich działania.


PROGRAM KONFERENCJI

Dzień 1: 29.11.2023 – wydarzenia towarzyszące
Popołudniowe wizyty studyjne i warsztaty – zapraszamy do poznania miejsc otwartych działających w Krakowie i okolicy, wymiany doświadczeń i rozwoju narzędziownika animatora/rki:
 • Wizyta studyjna Miejsce Aktywności Mieszkańców na Kozłówce, Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych
 • Wizyta studyjna Centra Aktywności Kulturalnej, Gmina Skawina
 • Wizyta studyjna Nasza Ściana, Stowarzyszenie Zacięcie
 • Wizyta studyjna Świetlica Dębniki, Fundacja Kocham Dębniki
 • Wizyta studyjna Miejsce Otwarte – Centrum Integracji Międzykulturowej, Fundacja Internationaler Bund Polska
 • Wizyta studyjna Program Aktywności Lokalnej „Nad Potokiem”, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
 • Warsztat „People meet People”, Ośrodek wspierania Organizacji Pozarządowych
 • Wieczorne spotkanie inspiracyjno-integracyjne: Sieciowanie przedstawicieli społeczności Miejsc Otwartych

Sesje inspiracyjne:

 • 10 lat sieci MAL w Warszawie
 • Senior_ka w Miejscu Otwartym. Jak współpracować z osobami starszymi, żeby działały na rzecz społeczności lokalnej?
 • Osiedle Otwarty Jazdów, jako laboratorium miejskiej odporności
 • Świetlica mobilna i świetlica modułowa. Jak radzą sobie małe społeczności?

  Dzień 2: 30.11.2023 r. – konferencja, 9.00 – 17.00

Inauguracja konferencji i sieciowanie uczestników

Sesje inspiracyjne: Miejsca Otwarte na zmianę

 • Trendy globalne, trendy lokalne. Jak przewidzieć i przygotować się na zmianę?
 • Krakowscy sąsiedzi lat 20. XXI wieku – w realu i na Facebooku
Panele konferencyjne:
 • Tradycja community centers na świecie oraz rozwój i wyzwania centrów społecznościowych w Polsce
 • Miejsca otwarte jako miejsca włączania osób z doświadczeniem migracji
 • Odporna animatorka/odporny animator – jak dbać o swój dobrostan?
 • Lokalny samorząd jako kreator Miejsc Otwartych w małych gminach
 • Kulturalne Centrum Samopomocy jako narzędzie budowania lokalnej rezyliencji
 • Mieszkańcy mieszkańcom – jak wspieramy wolontariat sąsiedzki
 • Jak budować sieci miejsc otwartych w metropoliach?
 • Czy działalność miejsc otwartych, centrów aktywności lokalnej ma sens?
 • Strefa Aktywności Sąsiedzkiej – włączanie instytucji kultury w działania na rzecz aktywizacji mieszkańców i budowania miejsc otwartych

Formuła konferencji 

Tegoroczna konferencja opiera się w całości o ideę współpracy i łączenia zasobów. Jest organizowana przez szerokie grono organizacji i instytucji.
Głównym organizatorem tegorocznego wydarzenia jest Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, a współorganizatorami Miasto Stołeczne Warszawa i Urząd Kraków PL.
Współfinansowanie konferencji możliwe jest także dzięki dotacji programu Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich.
Projekt realizowany jest także przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
Partnerami merytorycznymi jest ponad 20 organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych i instytucji publicznych z całej Polski!

Partner medialny: ngo.pl.


Warunki uczestnictwa

Udział w merytorycznych wydarzeniach konferencji jest bezpłatny (wydarzenia towarzyszące, spotkanie inspiracyjno-integracyjne, dzień konferencyjny). Uczestnicy we własnym zakresie ponoszą koszty związane z wyżywieniem, dojazdem i noclegiem. W przypadku dnia konferencyjnego, możliwe jest wykupienie całodniowego cateringu konferencyjnego.
Szczegółowe informacje dostępne na stronie zapisów:
https://um.warszawa.pl/waw/sasiedzka/miejsca-otwarte-2023
https://app.evenea.pl/event/miejsca-otwarte-krakow/
Dla uczestników zamieszkujących lub działających w organizacjach/instytucjach z terenu Małopolski organizator zapewnia bezpłatne bilety obejmujące również catering konferencyjny.