Tomasz Otko

Animator

Współzałożyciel Fundacji, członek zarządu do 2015 roku i stały współpracownik. Od 9 lat pracuje z uporem nad zmianą społeczną głownie jako edukator (trener i konsultant) oraz animator. Zajmuje się rozwijaniem współpracy pomiędzy obywatelami, organizacjami pozarządowymi i samorządem. Wspiera rozwój kompetencji niezbędnych do bycia aktywnym obywatelem i skutecznym liderem. Specjalizuje się m.in w zakresie konsultacji społecznych, animacji lokalnej, planowania strategicznego, komunikacji społecznej, oraz aspektów formalnych, prawnych i praktycznych związanych z prowadzeniem organizacji pozarządowej i współpracą z administracją. Współautor kilkudziesięciu zrealizowanych projektów społecznych (i jeszcze większej liczby tych niezrealizowanych). Współprzewodniczący Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Certyfikowny trener Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys.

Po pracy…

zwalnia tempo, spotyka się z przyjaciółmi, trochę podróżuje i szuka piękna w życiu.

BIS to dla mnie …

„niesamowite miejsce gdzie spotykają się ludzie z pasją, którzy wierzą że mają wpływ na otaczającą nas rzeczywistość i niezwykle dbają o jakość tego co robią. To niewyczerpane źródło inspiracji, ale również „poligon” gdzie codziennie mierzy się z nowymi wyzwaniami i samym sobą…”.

Pracuje w projekcie

„Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”