• ewa.rylko@bis-krakow.pl

Ewa Ryłko

Badaczka

Zajmuje się animacją grup oraz ewaluacją w projekcie MOWES. Od dawna współpracuje z biznesem, administracją i III sektorem. Psycholog, interwent kryzysowy, socjolog, specjalistka w jakościowej metodologii badań. 

Po pracy…

Działa w ogrodzie, słucha muzyki klasycznej, czasem żegluje. Ma dwóch synów i cztery psy. 

BIS to dla mnie …

Od niedawna ważne miejsce, gdzie spotykam nadzwyczajnych ludzi – i w zespole, i wśród tych, którzy uczestniczą w naszych projektach.

Pracuje w projekcie

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej