Oferta płatna dla biznesu

Pomagamy od podstaw stworzyć Miejsca Aktywności Mieszkańców, które są innowacyjnym sposobem łączenia ludzi, opartym o sąsiedzkie relacje i wymianę w lokalnej społeczności swoich umiejętności i talentów.

W toku tworzenia Miejsca Aktywności Mieszkańców:

 • Prowadzimy diagnozę społeczności pod kątem jej potrzeb – weryfikujemy jakie aktywności znajdą w danym miejscu swoich odbiorców
 • Rozpoznajemy potencjał – znajdujemy pośród mieszkańców osoby, które chciałyby się podzielić swoimi talentami z sąsiadami oraz społeczników, którzy są gotowi zaangażować się w organizację i promocję miejsca
 • Pomagamy zbudować lokalne partnerstwo wokół idei silnych sąsiedzkich relacji – włączamy do współpracy funkcjonujące w okolicy organizacje pozarządowe i grupy nieformalne
 • Jesteśmy moderatorami w procesie wypracowania koncepcji Miejsca Aktywności Mieszkańców – pomagamy ustalić wspólną misję, wizję i zasady oraz porządek organizacyjny
 • Wspieramy jako mentorzy powstały zespół na pierwszych etapach jego działalności – w ramach warsztatów oraz mentoringu pomagamy zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do działania
 • Motywujemy mieszkańców do aktywności – do dzielenia się z sąsiadami swoimi talentami i uczymy ich jak to robić z przyjemnością i bez stresu
 • Organizujemy wizyty studyjne – zabieramy liderów do Miejsc Aktywności Mieszkańców, które już funkcjonują, gdzie mają możliwość wymienić się
  doświadczeniami i podpatrzeć dobre praktyki

Wolontariat pracowniczy

Organizujemy wolontariat kompetencyjny. Motywujemy pracowników do rozwoju i dzielenia się swoimi kompetencjami. Uczymy w jaki sposób przekazywać swoją wiedzę skutecznie i bez stresu.

Oferujemy:

 • Przygotowanie koncepcji działań wolontaryjnych w danej firmie
 • Opracowanie harmonogramu działań
 • Materiały promocyjne, które pomogą rozpropagować idee wśród pracowników
 • Przygotowanie wolontariuszy do prowadzenia szkoleń czy innych działań na rzecz
  NGO
 • Zaproszenie i koordynacja współpracy z organizacjami pozarządowymi

Spotkania integracyjne dla pracowników

Organizujemy spotkania integracyjne dla pracowników wspierające kompetencje współpracy w zespole. Dzięki doświadczeniu sieciowania różnych społeczności w obrębie idei i celów wzmacniamy poczucie wspólnotowości i motywację pracowników do codziennych działań.

Oferujemy:

 • Przygotowanie programu spotkania
 • Opracowanie materiałów promocyjnych wydarzenia
 • Przeprowadzenie spotkania metodami warsztatowymi, angażującymi uczestników
 • Koordynację aspektów organizacyjnych – wynajem sali, cateringu

Regranting

Pomagamy firmom, które chcą wesprzeć społeczność, organizacje pozarządowe lub swoich pracowników w rozdysponowaniu środków pieniężnych na projekty społeczne w sposób, który da im pewność, że zostały one dobrze zagospodarowane i przyczyniły się do faktycznych zmian.

W ramach programów grantowych:

 • Ustalamy, opracowujemy i komunikujemy zasady i tryb przeprowadzenia konkursu grantowego
 • Ogłaszamy konkurs i wybieramy projekty zgodne z ustalonymi celami i założeniami
 • Pilnujemy kwestii organizacyjnych związanych z umowami i przyznaniem środków
 • Monitorujemy i kontrolujemy a następnie oceniamy i rozliczamy realizację projektów
 • Opracowujemy sprawozdanie z realizacji programu

Dla kogo?

Dla firm, które chcą zainwestować i włączyć siebie, swoich pracowników w działania na rzecz
wspólnego dobra i pomnażania kapitału społecznego.

Jak skorzystać z oferty?

Zapraszamy do kontaktu z naszym koordynatorem Justyną Zakrętą,
justyna.zakreta@edukacjaifinanse.pl +48 733 084 326