Oferta płatna dla biznesu

Grafika z tekstem MAM Miejsca Aktywności Mieszkańców. Na dole logo BIS i tekst odpowiedzialny biznes

MAM – MIEJSCA AKTYWNOŚCI MIESZKAŃCÓW

Jeśli reprezentujesz środowisko biznesowe, to zapraszamy Cię do wspólnego stworzenia Miejsca Aktywności Mieszkańców (MAM).

To szczególnie ważna inicjatywa w dobie rzeczywistości popandemicznej oraz wyzwania związanego z napływem uchodźców ukraińskich. Jak nigdy dotąd, potrzebujemy zadbać o odbudowanie więzi między ludźmi!

MAM to innowacyjny sposób łączenia ludzi, oparty o sąsiedzkie relacje i wymianę oraz dzielenie się w lokalnej społeczności swoimi umiejętnościami i talentami, zasobami rzeczowymi, czasem. Pomysł został zaczerpnięty z Norwegii i zaadaptowany do polskich realiów.

MAM to miejsce tworzone dla mieszkańców, którzy mają wpływ na to, jak ono wygląda i dzięki temu czują się, jakby byli „u siebie w domu”.

Korzyści dla firmy:

 • koncepcja MAM doskonale wpisuje się w strategię CSR. Tworząc MAM w partnerstwie z Fundacją BIS, zmieniasz otoczenie, w którym działa Twoja firma, na lepsze;
 • MAM jest blisko ludzi i ich problemów, ma realny wpływ na ich rozwiązywanie oraz rozwój społeczny i ekonomiczny w danej lokalizacji – pozwoli Ci na zbudowanie relacji z potencjalnymi klientami i odbiorcami usług Twojej firmy;
 • działania MAM mieszczą się w co najmniej dwóch obszarach CSR wskazanych przez normę ISO 26000Relacje z konsumentami oraz Zaangażowanie społeczne;
 • MAM jest miejscem, w którym pracownicy Twojej firmy mogą realizować się w ramach wolontariatu pracowniczego, dzięki czemu będą mieli poczucie realnego wpływu na otaczającą ich rzeczywistość (1 obszar CSR tj. Ład organizacyjny).

Koncepcja MAM jest absolutną nowością w sektorze prywatnym. Sama idea animowania wspólnej aktywności sąsiedzkiej jest już znana i rozwijana w Małopolsce przez Fundację BIS (MAM w Nowy Sączu, Chrzanowie i w Krakowie, w dzielnicy Kozłówek) jak również w innych miastach (np. Warszawa, Gdańsk) jednak są w nią głównie zaangażowane samorządy lokalne, instytucje samorządowe lub organizacje pozarządowe.

Oferujemy:

 • know-how działania MAM
 • współpracę w uruchomieniu i prowadzeniu MAM
 • badanie skuteczności i efektywności działania MAM

Nowa jakość wolontariatu – odbudowa więzi sąsiedzkich i relacji międzyludzkich

Ostanie lata były szczególnie trudne dla ludzi na całym świecie. Trwa pandemia, a jednocześnie doświadczmy skutków konfliktu wojennego. Te wydarzenia spowodowały ogromne deficyty w relacjach międzyludzkich i stosunkach dobro-sąsiedzkich. Doświadczamy również zmiany w strukturze naszego społeczeństwa. Naszymi najbliższymi sąsiadami stają się osoby innego pochodzenia. Dlatego tak ważne jest, żeby nawiązywać relacje sąsiedzkie, dbać o otoczenia w którym mieszkamy i pracujemy, budować zaufanie między ludźmi.

Jeżeli, tak jak my, widzisz potrzebę budowania relacji i zaufania żeby wspólnie działać na rzecz dobra wspólnego to zapraszamy do współpracy.

Korzyści dla firmy:

 • szansa na budowanie relacji z potencjalnymi klientami, dbanie o społeczność, w której firma funkcjonuje (realizacja strategii CSR),
 • uruchomienie w firmie Programu odbudowy relacji międzyludzkich i dobrosąsiedzkich,
 • wprowadzenie do firmy Nowej Jakości wolontariatu pracowniczego.

Oferujemy:

 • rozpoznanie potrzeb w sąsiedztwie
 • przygotowanie scenariusza wydarzenia
 • wsparcie animatora w prowadzeniu wydarzenia
 • zebranie wniosków z realizacji wydarzenia
Grafika z tekstem nowa jakość wolontariatu, na dole logo BIS i tekst odpowiedzialny biznes
Grafika z tekstem regranting, na dole logo BIS i tekst odpowiedzialny biznes

Regranting

Pomagamy firmom, które chcą wesprzeć społeczność, organizacje pozarządowe lub swoich pracowników w rozdysponowaniu środków pieniężnych na projekty społeczne i rozwojowe w sposób, który da im pewność, że zostały one dobrze zagospodarowane i przyczyniły się do faktycznych zmian.

Jeżeli chcesz sfinansować grant, który pomoże rozwiązać problem społeczny lub rozwinąć skrzydła małej organizacji pozarządowej zapraszamy do współpracy.

Korzyści dla firmy:

 • regranting to kolejna okazja dla firmy do realizacji strategii CSR,
 • możliwość dofinasowania działań lokalnych grup nieformalnych np. pracowniczych,
 • nieszablonowe dotarcie bezpośrednio do klientów.

Oferujemy:

 • kompleksową organizację konkursu grantowego dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych
 • zaangażowanie pracowników firmy w realizację konkursu w ramach wolontariatu pracowniczego
 • ewaluację konkursu.

Dla kogo?

Dla firm, które chcą zainwestować i włączyć siebie, swoich pracowników w działania na rzecz
wspólnego dobra i pomnażania kapitału społecznego.

Jak skorzystać z oferty?

Zapraszamy do kontaktu z Elżbietą Zadęcką-Cieślik,
elzbieta.cieslik@bis-krakow.pl +48 791 180 340