Kim jesteśmy?

Jesteśmy niezależną organizacją pozarządową, powołana w grudniu 2008 po to, by wspierać rozwój i współpracę sektora pozarządowego w Małopolsce.

Stanowimy zespól ekspertów, doświadczonych w tematyce rozwoju organizacji, ekonomii społecznej, partycypacji i współpracy lokalnej. Chcemy, żeby mieszkańcy w dialogu i współpracy decydowali o sprawach, które ich dotyczą.  Zależy nam, aby organizacje pozarządowe, poprzez zaangażowanie ludzi, skutecznie realizowały swoją misję. Aktywnie uczestniczymy w dialogu na rzecz tworzenia lepszego prawa, sprzyjającego aktywności społecznej i obywatelskiej.

Wierzymy w sens działania na rzecz dobra wspólnego. Pomagamy ludziom zaangażowanym w działalność społeczną w działaniach na rzecz wspólnego dobra. Wspieramy samorządy terytorialne w praktycznej współpracy z organizacjami społecznymi, a ludzi biznesu zachęcamy do aktywności w lokalne przedsięwzięcia. Wiemy, jak zmieniać marzenia w działania i naszą wiedzą oraz doświadczeniem chcemy wspierać innych.

Należymy do ogólnopolskiej Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych „SPLOT”, która działa na rzecz wzmacniania sektora pozarządowego w kraju.

Otrzymaliśmy nagrodę Kryształy Soli od Marszałka Województwa Małopolskiego „za niezwykłe zaangażowanie na rzecz wzmacniania potencjału sektora pozarządowego, integrację oraz profesjonalizację III sektora oraz budowanie mostów pomiędzy mieszkańcami, organizacjami i samorządami

W Fundacji BIS wspieramy ludzi, którzy działają społecznie.

Uczymy, jak zmieniać marzenia w działania.

Dla kogo i jak działamy?

Zaangażowani mieszkańcy

Pomagamy ludziom

– brać sprawy w swoje ręce,

– działać zgodnie z przepisami i skutecznie,

– zachęcać innych do działań społecznych,

– organizować działania społeczne,

– tworzyć miejsca aktywności mieszkańców.

Grafika z logo BIS i tekstem aktywni mieszkańcy

SPRAWNE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Uczymy

– pisać i realizować projekty,

– pracować zespołowo,

– działać zgodnie z prawem,

– współpracować z samorządem,

– promować swoje działania.

Grafika z logo BIS i tekstem skuteczne NGO

OTWARTY SAMORZĄD

Pomagamy gminom i powiatom opracować i wdrożyć nowe rozwiązania,

dzięki którym mogą lepiej współpracować z mieszkańcami.

Grafika z logo BIS i tekstem otwarty samorząd

ODPOWIEDZIALNY BIZNES

– pomagamy pracownikom biznesu dzielić się swoją wiedzą ze społecznikami,

– umożliwiamy biznesowi wspieranie działań społecznych.

Grafika z logo BIS i tekstem odpowiedzialny biznes

KALENDARIUM

 • 2021

  – Wraz z lokalnymi samorządami, NGO i mieszkańcami współtworzymy centra społecznościowe – Miejsca Aktywnych Mieszkańców – w Nowym Sączu, Chrzanowie i Krakowie (Kozłówek).

  – Udzielamy mikrodotacji i edukujemy młode NGO i aktywne grupy nieformalne, w ramach kolejnej edycji programu regrantingowego FIO Małopolska Lokalnie.

  – Współtworzymy, w konsorcjum 6 podmiotów, Małopolski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej, w którym inkubujemy powstawanie nowych organizacji pozarządowych.

  – Rozwijamy Fundację BIS, tworząc i realizując nowe strategie promocyjne i fundraisingowe, w ramach wewnętrznego projektu rozwojowego z Programu Rozwoju Organizacji Pozarządowych.

  – Badamy stan HR w NGO i pracujemy nad systemowym rozwojem tego obszaru, realizując ogólnopolski projekt.

  – Współpracujemy z biznesem, zachęcając go do wspierania trzeciego sektora m.in. w formie wolontariatu pracowniczego i finansowania działań społecznych.

  – Rozwijamy ciała dialogu.

  – Prowadzimy biuro rachunkowe, obsługujące księgowo organizacje pozarządowe.

  – Animujemy społeczność mieszkańców Podgórza – dzielnicy Krakowa, w której mieści się nasza siedziba.

  – Remontujemy siedzibę BIS, aby udostępnić część pomieszczeń na spotkania dla aktywnych mieszkańców Podgórza.

 • 2015

  – prowadzimy Centrum Obywatelskie w Krakowie razem z RCW i Pracownią Obywatelską
  – testujemy pilotażowy program dla dzielnic „Radni – liderzy – politycy lokalni”

 • 2014

  – realizujemy Program FIO Małopolska Lokalnie
  – BIS otrzymał certyfikat Sieci „SPLOT” w obszarach: Centrum Aktywności Obywatelskiej, Centrum Organizacji Pozarządowych
  – Regionalne Centrum Wolontariatu jest odrębną organizacją
  – Nagroda Grand Prix „Kryształy Soli” Marszałka Województwa Małopolskiego

 • 2013

  – testujemy w 6 samorządach Inicjatywę lokalną
  – testujemy model Dzielnicowego Centrum Obywatelskiego w Krakowie

 • 2010

  powstaje i rozwija się Regionalne Centrum Wolontariatu

 • 2009

  przystąpienie do Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych „SPLOT”

 • XII 2007

  podpisaliśmy akt notarialny powołania Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych