Aktualności dla mieszkańców

podgórskie inicjatywy mieszkańców - zaproszenie
Debata sąsiedzka
PPDD Bank Partycypacji
Grafika z logotypem Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych i tekstem: jak działać, kiedy działać się nie da?

BIS Artykuł

grafika z logotypem Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej i tekstem Rekrutacja Samorządów, Krakowski Obszar Metropolitalny, Małopolska Zachodnia
Grafika z logotypem Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych i tekstem: jak powstała fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

BIS Artykuł

Grafika z logotypem Mamy FIOła na Małopolskę i tekstem głosowanie w konkursie
Grafika z tekstem: Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Baza wiedzy, artykuły
grafika z logotypem Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej i tekstem Rekrutacja Samorządów, Krakowski Obszar Metropolitalny, Małopolska Zachodnia
grafika z logotypem Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej i tekstem: spotkanie JST, Małopolska Zachodnia, Krakowski Obszar Metropolitalny
grafika z logotypem Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej i tekstem Rekrutacja Samorządów, Krakowski Obszar Metropolitalny, Małopolska Zachodnia