Bank Wspierania Partycypacji to inicjatywa wspierająca aktywne mieszkanki i mieszkańców Krakowa, służąc profesjonalnymi, bezpłatnymi poradami  udzielanymi przez ekspertów doświadczonych w tematyce miejskiej partycypacji. 

Inicjatywa umożliwia szybki i bezpośredni kontakt między potrzebującymi merytorycznego wsparcia aktywistami/kami a specjalistami z różnych obszarów ważnych dla funkcjonowania miasta i lokalnej społeczności. Uzyskać można wsparcie w tematach m.in..: dostępu do informacji publicznej, komunikacji i współpracy z samorządem (w tym: tworzenie pism, wsparcie w przygotowywaniu projektów do Inicjatywy Lokalnej i Budżetu Obywatelskiego); kwestiach dotyczących ochrony terenów zielonych, planowania przestrzennego.

Po pomoc może zgłosić się każdy mieszkaniec Krakowa poprzez FORMULARZ

Bank Wspierania Partycypacji – zgłoś się! 

Eksperci udzielający porad w ramach Banku:  

Małgorzata Mucha 

Założycielka i Prezeska Stowarzyszenia Zielone-Kliny oraz współzałożycielka grupy nieformalnej Lepsze Kliny działającej na rzecz zrównoważonego rozwoju osiedla Kliny Zacisze w Krakowie. Członkini Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Ochrony Środowiska miasta Krakowa. Inicjatorka i koordynatorka projektu powstania użytku ekologicznego „Łąki na Klinach” oraz 2 parków: „Park Miejski Kliny Południe” i „Park miejski na Klinach”. Autorka i współautorka wniosków w Budżecie Obywatelskim mających na celu ochronę przyrody i stworzenia miejsc rekreacji dla mieszkańców Klinów i Miasta Krakowa. Współorganizatorka Pikników Sąsiedzkich na Klinach, współzałożycielka i Ogrodnik w Krakowski Ogród Społeczny Klinówka. Organizatorka corocznych akcji sprzątania z okazji Dnia Ziemi „Kliny dla natury zamiast śmieci góry”. 

Obszary tematyczne w jakich może udzielić wsparcia jako ekspertka BWP: 

 • organizacja eventów społecznych 
 • prowadzenie akcji promocyjnych dotyczących działań społecznych 
 • przygotowanie pism i korespondencji do instytucji publicznych 
 • planowanie przestrzenne 

Monika Koniec 

Aktywistka Akcji Ratunkowej dla Krakowa. Siostra Rzeka Wilga. Od kilku lat wspiera i jest zaangażowana w działalność różnych inicjatyw na rzecz poprawy losu zwierząt. Od 2019 roku udziela się również w inicjatywach i organizacjach skupiających się na ochronie przyrody, klimatu oraz na działaniach miastotwórczych. Fanka „literatury pragmatycznej”. 

Obszary tematyczne w jakich może udzielić wsparcia jako ekspert BWP: 

 • dostęp do informacji publicznej (DIP) 
 • akcje mobilizujące mieszkańców do działania (happeningi, pikiety, etc)  
 • działania w social mediach związane z wpływaniem na polityki publiczne 
 • korespondencja z administracją publiczną – do kogo, z czym i w jakiej formie się zwrócić 

Piotr Grobler 

Działacz społeczny i polityczny, spółdzielca. Uczestnik, a czasami również kreator wielu procesów dialogu i konfliktów w naszym mieście. W swoim aktywistycznym portfolio ma m.in.: reprezentowanie strony społecznej w Radzie Budżetu Obywatelskiego, walkę z deweloperem o teren zielony, zablokowanie sprzedaży miejskiej działki. Obecnie koncentruje się na działalności w ramach Kolektywu Wesoła i rozkręcaniu nowego stowarzyszenia – Wymiar Społeczny. 

Obszary tematyczne w jakich może udzielić wsparcia jako ekspert BWP  

 • planowanie przestrzenne
 • ochrona wód
 • lobbing (wywieranie wpływu na władze)
 • budżet obywatelski 

Mariusz Waszkiewicz 

Prezes Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody, członek Zespołu Zadaniowego ds. Ochrony Zieleni powołanego przez Prezydenta Miasta Krakowa, członek Komisji Dialogu Obywatelskiego  ds. Środowiska, członek think tanku Kraków  dla  Mieszkańców, 30-letnie doświadczenie jako  strażnik ochrony przyrody, 25-letnie doświadczenie w działaniach interwencyjnych w obronie  przyrody miejskiej oraz ładu przestrzennego z ramienia  organizacji ekologicznych, przedstawiciel Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody w kilkuset postepowaniach  administracyjnych w  sprawach usuwania drzew, wymierzenia kary za usunięcie oraz  zniszczenie/uszkodzenie  drzew, ustalenia warunków zabudowy, uwarunkowań środowiskowych dla inwestycji , wyłączenia gruntu z powierzchni leśnej, odstępstw od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków i siedlisk, samowoli budowlanych, nielegalnego składowania odpadów. 

Obszary tematyczne w jakich może udzielić wsparcia jako ekspert BWP: 

 • ochrona przyrody
 • planowanie przestrzenne
 • współpraca z samorządem 

Danuta Wiecha 

Prezeska Polskiego Centrum Mediacji Oddział w Krakowie od 2017 r; Prezeska Zarządu Fundacji Rodzina Plus w Krakowie; Pracownik Sądu Okręgowego (biegły sądowy), z 20 letnim stażem pracy w Sądzie. Autorka programów szkoleniowych i mentoringowych dla mediatorów. Wieloletnia działaczka organizacji pozarządowych prowadzących działania na rzecz dzieci i ich rodzin, w tym adopcyjnych i zastępczych. Prowadzi indywidualne poradnictwo mediacyjne, pedagogiczne oraz warsztaty szkoleniowe z zakresu mediacji.  

 Obszary tematyczne w jakich może udzielić wsparcia jako ekspertka BWP:  

 • mediacje w postępowaniu administracyjnym  
 • mediacje w sytuacjach konfliktowych pomiędzy mieszkańcami a instytucjami publicznymi 

Bank Wspierania Partycypacji – zgłoś się! 

Bank Wspierania Partycypacji prowadzony jest w ramach projektu: “Podgórska Przestrzeń Dobrego Dialogu!” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG.

Logo podgórska Przestrzeń Dobrego Dialogu