Dialog i współpraca

INFORMACJA

DLA KOGO?

 • organizacje pozarządowe
 • nieformalne grupy inicjatywne
 • przedstawiciele samorządów

KONSULTACJE

DLA KOGO?

 • organizacje pozarządowe
 • nieformalne grupy inicjatywne
 • przedstawiciele samorządów

SZKOLENIA

DLA KOGO?

 • liderzy społeczni, grupy inicjatywne
 • reprezentanci organizacji pozarządowych
 • samorządowcy

ANIMACJA

DLA KOGO?

 • liderzy społeczni, grupy inicjatywne
 • reprezentanci organizacji pozarządowych
 • samorządowcy
 • przedstawiciele biznesu

Aktualne szkolenia

Aktualności

Rozmiar czcionki
Kontrast