Dialog i współpraca

INFORMACJA

DLA KOGO?

 • organizacje pozarządowe
 • nieformalne grupy inicjatywne
 • przedstawiciele samorządów

KONSULTACJE

DLA KOGO?

 • organizacje pozarządowe
 • nieformalne grupy inicjatywne
 • przedstawiciele samorządów

SZKOLENIA

DLA KOGO?

 • liderzy społeczni, grupy inicjatywne
 • reprezentanci organizacji pozarządowych
 • samorządowcy

ANIMACJA

DLA KOGO?

 • liderzy społeczni, grupy inicjatywne
 • reprezentanci organizacji pozarządowych
 • samorządowcy
 • przedstawiciele biznesu

Aktualne szkolenia

Grafika z logo Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej i tekstem: ABC dla NGO, Małopolska Zachodnia
Grafika z logo Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej i tekstem: ABC dla NGO, Krakowski Obszar Metropolitalny

Aktualności

Grafika z logo projektu Małopolska lokalnie i tekstem wyniki konkursu