RAZEM WPŁYWAMY NA RZECZYWISTOŚĆ

Animujemy
Szkolimy
Informujemy
Konsultujemy

ZAANGAŻOWANI MIESZKAŃCY

Pokażemy ci szereg możliwości

DIALOG I WSPÓŁPRACA

Wspólnie szukajmy rozwiązań!

OBYWATELSKIE ORGANIZACJE

Skorzystaj z oferty edukacyjnej BIS

CO ROBIMY

W Fundacji BIS wspieramy ludzi, którzy działają społecznie.

Uczymy, jak zmieniać marzenia w działania.

Realizujemy trzy Programy merytoryczne

ZAANGAŻOWANI MIESZKAŃCY

Zaangażowani mieszkańcy, którzy biorą „sprawy w swoje ręce” to lepiej funkcjonujące wspólnoty oparte na zaufaniu i współpracy tych, którzy je tworzą.

OBYWATELSKIE ORGANIZACJE

Obywatelskie organizacje są przestrzeniami do twórczej aktywności ludzi i są formalnymi partnerami dla samorządów w realizacji potrzeb społecznych.

DIALOG I WSPÓŁPRACA

To naczelne wartości, które towarzyszą nam w działaniach na rzecz rozwijania silnego sektora pozarządowego i aktywności społecznej mieszkańców Małopolski.


ODBIORCY

Działania w naszych programach kierujemy do czterech grup:

Mieszkańcy

Ludziom, którzy chcą „brać sprawy w swoje ręce” proponujemy różne możliwości działania od udzielania informacji po możliwość podejmowania aktywności dostępnych dzięki realizowanym przez nas projektom. Obecnie zapraszamy zainteresowanych Krakowian do Centrum Obywatelskiego  oraz śledzenia  harmonogramu w Programie  FIO Małopolska Lokalnie.

Organizacje pozarządowe

Organizacjom proponujemy szereg możliwości podnoszenia wiedzy i kompetencji koniecznych do rozwoju. Zakres i skala naszych działań uzależniona jest od pozyskanych środków i realizowanych projektów, a także od indywidualnej współpracy samorządów z Fundacją BIS. Współpracujemy merytorycznie z każdym komu bliskie są nasze cele i wartości.

Samorządy

Zapraszamy samorządy do działań, których celem jest lokalne wzmacnianie sektora pozarządowego i aktywne korzystanie z możliwości współpracy z organizacjami, czy grupami nieformalnymi. Prowadzimy dwa nurty działań:

1. Fora Pełnomocników, które służą edukacji i wymianie doświadczeń dot. współpracy z organizacjami.

2. Pracujemy w oparciu o Model Współpracy, wypracowany przez ogólnopolskie grono ekspertów na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Biznes

Jesteśmy otwarci na współpracę z biznesem. Wierzymy, że możemy się wspierać w działaniach dla społeczności lokalnych.  Obszar, który zgłębiamy od 2015 roku to wolontariat pracowniczy. Za nami spotkania, które zaowocowały wymianą kontaktów i nawiązaniem bezpośredniej współpracy pomiędzy sektorami pozarządowym i biznesem.

BIS 2008 – 2020

27832

osób zangażowanych
w przedsięwzięcia lokalne

777

grup inicjatywnych
wspartych proceduralnie i finansowo

2152

organizacji w Małopolsce skorzystało
z oferty rozwoju

1753

szkoleń

5953

konsultacji

371

organizacji aktywnie
uczestniczyło w konsultacjach

Oferta BIS

Informacja

Dla zaangażowanych mieszkańców i organizacji pozarządowych o szansach i możliwościach rozwoju.

Konsultacje

Dotyczą sfer funkcjonowania organizacji oraz włączania mieszkańców i organizacji w dialog społeczny.

Szkolenia

Wzmacniają wiedzę, umiejętności i skuteczność działań liderów społecznych, przedstawicieli organizacji i samorządowców.

Animacja

Wspieranie zmian społecznych w tym: samoorganizacji mieszkańców, dialogu w samorządach, współpracy lokalnej.

Aktualności

BIS Artykuł

BIS Artykuł


Nasi partnerzy

EOG eea grants EOG norway grants Strona została wykonana w ramach programu Obywatele dla demokracji, finansowanego z funduszu EOG.

Rozmiar czcionki
Kontrast