Pracownik/czka ds. administracyjno– finansowych   

W Fundacji BIS wspieramy ludzi, którzy działają społecznie. Uczymy, jak zmieniać marzenia w działania. Ważne jest dla nas poczucie sensu tego, co robimy i wzajemny szacunek. 

Celem pracy osoby, na proponowanym stanowisku jest prowadzenie sprawnej obsługi administracyjno-finansowej biura Fundacji, a także wsparcie Zarządu, zespołu księgowego i koordynacyjnego oraz pozostałych pracowników w realizacji zadań administracyjno-finansowych.  

Twój wymiar czasu pracy to równowartość 75% etatu, z możliwością podwyższenia w przyszłości. Będziesz mieć możliwość elastycznego ustalenia harmonogramu godzin pracy. Będziesz wykonywać pracę w biurze Fundacji BIS w Krakowie, okazjonalnie jest możliwość pracy zdalnej.  

Zakres Twoich obowiązków to: 

 • Prowadzenie sekretariatu Fundacji  
 • Udzielanie informacji potencjalnym odbiorcom, klientom, kontrahentom, instytucjom  
 • Prowadzenie spraw lokalu BIS i dbanie o jego standard  
 • Dokonywanie zamówień materiałów biurowych, spożywczych i czystościowych oraz drobnego wyposażenia   
 • Obsługa obiegu dokumentów finansowych (m.in. wprowadzanie dokumentów do programu księgowego)  
 • Współpraca z księgowością w zakresie spraw i dokumentacji finansowej Fundacji  
 • Współpraca z kadrami w zakresie dokumentacji pracowniczej oraz obsługi spraw pracowniczych  
 • Obsługa bankowości elektronicznej Fundacji oraz prowadzenie kasy   
 • Współpraca z koordynatorkami administracyjno – finansowymi projektów w zakresie prowadzenia dokumentacji merytorycznej i finansowej  
 • Udział w obsłudze kontroli i audytów (m.in. opracowywanie dokumentów)  
 • Udział w sprawozdawczości Fundacji oraz projektów  
 • Prowadzenie dokumentacji działań Zarządu i Rady Fundacji oraz wsparcie organizacyjne prac Zarządu  
 • Nadzór nad archiwum Fundacji  
 • Współpraca z innymi pracownikami Fundacji  
 • Realizacja zadań na rzecz Fundacji uzgodnionych z przełożonymi 

Doświadczenie, wykształcenie oraz umiejętności, które będą Ci potrzebne w tej pracy: 

 • Wykształcenie średnie lub wyższe  
 • Doświadczenie prowadzeniu dokumentacji administracyjno-finansowej  
 • Umiejętność planowania i organizacja pracy 
 • Korzystanie z narzędzi IT  
 • Szybkie uczenie się nowych narzędzi 
 • Nastawienie na współpracę i wspieranie przepływu informacji w zespole 
 • Analizowanie i rozwiązywanie problemów  
 • Wysokie kompetencje komunikacyjne 
 • Nastawienie na realizację celów  

Mile widziane: 

 • Obsługa programów księgowych  
 • Znajomość MS 365   
 • Znajomość j. angielskiego na poziomie komunikatywnym 

 O co będziemy pytać podczas rozmowy rekrutacyjnej? 

Chcemy uczciwie porozmawiać o Twojej motywacji do pracy, potrzebach, tym co Cię napędza w życiu do działania i dlaczego chcesz z nami pracować.  

Jesteśmy fundacją, intensywnie działającą ponad 15 lat. Będziemy Cię pytać, co wiesz o naszych działaniach i czy są Ci bliskie.  

Na co dzień pracujemy w ponad 20 – osobowym zespole, w którym każdy ma swój zakres obowiązków, ale ściśle ze sobą współpracujemy. Na pewno zainteresuje nas, w jaki sposób radzisz sobie z zadaniami indywidualnymi, ale też, jak Ci się pracuje w zespole. 

Będziemy pytać o Twój sposób funkcjonowania w pracy – jak sobie organizujesz obowiązki, czego potrzebujesz, co sprawia Ci trudność. 

Zapytamy o Twoje doświadczenia, które pomogą Ci w realizacji zadań w naszej fundacji. 

Jaką proponujemy formę zatrudnienia i wynagrodzenie? 

Proponujemy umowę o pracę 75%, w tym współpraca z Biurem Edukacji i Finansów, z możliwością powiększenia wraz z rozwojem skali projektów Fundacji i Biura. Proponujemy umowę na okres próbny, a potem umowa na czas określony 3 miesiące, z możliwością przedłużenia. Przedział wynagrodzenia na 75% etatu na tym stanowisku wynosi w Fundacji BIS od 4125 do 4725,00 zł brutto (ostateczna wysokość Twojego wynagrodzenia zależna będzie od Twojego doświadczenia i kompetencji). 

Będziesz mieć możliwość elastycznego ustalenia harmonogramu godzin pracy. Będziesz wykonywać pracę w biurze Fundacji BIS w Krakowie, a okazjonalnie będziesz mieć możliwość pracy zdalnej. 

Zależy nam na współpracy długookresowej – konsekwentnie budujemy stabilny i zgrany zespół. Dlatego po okresie wstępnym usiądziemy do rozmowy na temat roli, jaką widzisz dla siebie w fundacji oraz wysokości wynagrodzenia. W tym zakresie sporo też będzie zależało od Ciebie i Twoich oczekiwań. 

W jaki sposób będzie wyglądał proces rekrutacji? 

I etap:  

Przygotuj swoje CV i list motywacyjny – przekonaj nas do tego, że chcesz z nami pracować i właśnie na takim stanowisku siebie widzisz. Będziemy czytać z uwagą i zapewniamy, że odpowiemy na każde zgłoszenie. Nie zapomnij umieścić klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych (znajdziesz ją na samym końcu tego ogłoszenia). 

CV i list motywacyjny zapisz jako pliki PDF i dołącz w formie załączników do wiadomości. Prosimy, aby załączniki nie przekraczały w sumie 2 MB. 

Swoje zgłoszenie prześlij mailem na adres rekrutacja@bis-krakow.pl   

Zatytułuj wiadomość: Pracownik/czka ds. administracyjno – finansowych  

II etap:  

Dokładnie zapoznamy się z Twoim CV i listem motywacyjnym. Jeśli znajdziemy w nich kompetencje, których szukamy, zadzwonimy do Ciebie i zadamy Ci kilka wstępnych pytań.  

III etap:  

Jeśli w trakcie rozmowy rozmowie telefonicznej utwierdzimy się w przekonaniu, że możesz być właśnie tą osobą, której szukamy, zaprosimy Cię na kolejną, bardziej szczegółową rozmowę z udziałem zarządu fundacji. Spotkamy się stacjonarnie lub online.  

Planowane terminy rekrutacji: 

 • do 17.07.2024r.  – I etap (nadsyłanie zgłoszeń) 
 • 18-19.07.2024r.  – II etap (rozmowa telefoniczna) 
 • 22- 26.07.2024r.  – III etap (rozmowa osobista/online) 
 • 01.08.2024r.  – planowane rozpoczęcie pracy  

 

W treści CV umieść następujące oświadczenie: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) .  

 W przypadku zainteresowania kolejnymi procesami rekrutacyjnymi prosimy zamieścić również następujące oświadczenie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych również na potrzeby przyszłych rekrutacji. 

  

 Klauzula informacyjna RODO: 

 Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych z siedzibą w Krakowie (30-503) przy ul. Krasickiego 18 (KRS 0000301501, NIP 9452102152, REGON 120665488), a moje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U.2018.1000 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 przez WE oraz dostosowanymi do nich procedurami obowiązującymi Fundacji. 

Osobie uczestniczącej w procesie rekrutacji przysługuje prawie dostępu do treści podanych danych, możliwości ich poprawiania, aktualizowania, jak również prawie wniesienia sprzeciwu do organu nadzoru. Wyrażona zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem danych osobowych ze zbiorów Administratora. 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest w pełni dobrowolne, jednakże konieczne dla realizacji procesu rekrutacji.  

Oświadczenia związane z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych, modyfikacje oraz żądanie usunięcia należy kierować na adres poczty elektronicznej Fundacji: biuro@bis-krakow.pl