Dorota Kobylec

Koordynatorka merytoryczna programu Małopolska Lokalnie 

Animatorka społeczności lokalnych

Współzałożycielka Fundacji, do roku 2021 członek zarządu, obecnie zasiada w Radzie Fundacji. Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, specjalność socjologia gospodarki i badania rynku oraz studiów podyplomowych w zakresie integracji europejskiej w INP UJ, certyfikowana trenerka Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys. Koordynatorka projektów z obszaru edukacji i rozwoju lokalnego finansowanych zarówno ze środków krajowych, jak i europejskich. Współautorka publikacji „Pomiędzy tożsamością a skutecznością. Dobre praktyki społecznego konstruowania partnerstw lokalnych”. Działa na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych, wsparcia rozwoju organizacji pozarządowych oraz partnerskiej współpracy samorządów z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi. Współpracowała przy wypracowaniu i wdrażaniu rozwiązań na rzecz rozwoju lokalnego z kilkunastoma małopolskimi samorządami. Najchętniej zajmuje się animacją społeczną. Incydentalnie prowadzi szkolenia z pracy metodą projektu i źródeł finansowania działalności NGO. W Fundacji odpowiada za rozwój obszaru związanego z programami grantowymi – konkursami na mikrogranty realizowanymi we współpracy z samorządami i biznesem. Obecnie koordynuje program Małopolska Lokalnie, w którym co roku dofinasowanie otrzymuje blisko 100 inicjatyw, zapewniający szerokie wsparcie animacyjne, edukacyjne i promocyjne jego uczestnikom. 

Po pracy…

lubi wędrówki górskie, przede wszystkim po Beskidach, zwłaszcza w towarzystwie rodziny i psa. Chętnie zwiedza zakątki swojego regionu odkrywając mało znane, urokliwe miejsca, najczęściej związane z dziedzictwem kulturowym. Lubi dobrą literaturę i muzykę poważną, choć absolutnie nie czuje się ich znawczynią. Obecnie mocno w nurcie poszukiwania work-life balance. 

BIS to dla mnie …

„miejsce, w którym mogę mieć wpływ na otaczającą mnie rzeczywistość. Staram się podchodzić do swoich zadań z dużym zaangażowaniem i odpowiedzialnością. Cenię współpracę z ludźmi, zwłaszcza pasjonatami zaangażowanymi w działalność społeczną. Cieszy mnie towarzyszenie w rozwoju działalności na rzecz dobra wspólnego grupom mieszkańców i organizacjom pozarządowym. Bardzo szanuję osoby, które znajdują czas na działanie na rzecz innych. Praca z nimi to nieustanna inspiracja i źródło pozytywnej energii. 

Pracuje w projektach

Małopolska Lokalnie 

Małopolski  Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej