Polityka prywatności

Administratorem Strony (www.bis.krakow.pl) i Profilu (www.facebook.com/FundacjaBIS) oraz administratorem danych osobowych jest:

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych z siedzibą w Krakowie

 1. Krasickiego 18, I piętro, 30-503 Kraków

KRS: 0000301501, REGON: 120665488, NIP: 9452102152 (dalej: „BIS”).

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Polityki prywatności, prosimy o kontakt pod adresem: biuro@bis-krakow.pl

 • 1. Definicje

Strona             – strona internetowa BIS pod adresem www.bis.krakow.pl

Profil               – profil BIS na portalu Facebook pod adresem www.facebook.com/FundacjaBIS

RODO              – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (t.j. Dz. Urz. UE.L 2016 nr 119, str. 1)

Użytkownik    – każda osoba fizyczna korzystająca ze Strony lub Profilu

 • 2. Przetwarzanie danych osobowych

BIS przetwarza następujące dane osobowe w ramach poszczególnych pól działalności:

1% podatku i otrzymane darowizny

 1. Użytkownik ma możliwość przelewu na rachunek bankowy BIS darowizny, lub, jeżeli odprowadza podatek dochodowy w Polsce, przekazania BIS 1% podatku.
 2. Dokonując przelewu na rachunek BIS, Użytkownik ujawnia dane identyfikujące jego konto bankowe (imię, nazwisko, adres, numer rachunku). Może również przekazać dodatkowe informacje.
 3. Przekazując 1% podatku, Użytkownik może wyrazić zgodę na przekazanie BIS dodatkowych informacji, tj. swojego imienia, nazwiska, adresu, informacji o wysokości wpłaconej kwoty, adresu e-mail, numeru telefonu lub innych danych podanych przez Użytkownika.
 4. Jeżeli Użytkownik dokonuje przelewu lub przekazuje 1% podatku ze wskazaniem na konkretną osobę, BIS bez wyraźnej zgody Użytkownika nie może ujawnić tej osobie żadnych danych identyfikujących Użytkownika.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, a ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika i w celu realizacji darowizny (art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO), a w zakresie dodatkowych informacji w celu realizacji uzasadnionego interesu BIS (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Uzasadnionym interesem BIS jest w szczególności przekazanie podziękowań Użytkownikowi lub poinformowanie o możliwości odliczenia darowizny od podatku.

 

Pliki cookies i podobne narzędzia

 1. BIS korzysta na Stronie z plików cookies (tzw. ciasteczek) – własnych i należących do podmiotów trzecich, w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony, w celach statystycznych oraz w celu korzystania z narzędzi analityczno-marketingowych firmy Google i wtyczek społecznościowych (Facebook, LinkedIn, Twitter).
 2. Szczegółowa Polityka Cookies znajduje się w 5 poniżej.
 3. Korzystanie ze Strony wiąże się z zapisywaniem informacji w tzw. logach serwera. Logi obejmują adres IP Użytkownika, datę, godzinę oraz informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym Użytkownika.
 4. Zapisane w logach dane te nie są przypisane do konkretnego Użytkownika i nie są wykorzystywane przez BIS w celu identyfikacji Użytkownika. Logi mogą być wykorzystywane do tworzenia statystyk odwiedzin Strony.Dostęp do logów mają wyłącznie osoby upoważnione do administrowania serwerem.
 5. W związku z korzystaniem z usług typu Google Analitics, dane przekazane BIS mogą ulegać automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 6. Przetwarzanie danych w celach analitycznych i statystycznych odbywa się w ramach realizacji uzasadnionego interesu BIS (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. prowadzeniu analizy aktywności i preferencji Użytkownika w celu poprawy funkcjonalności Strony.

 

Newsletter

 1. W celu zapisu do Newslettera, Użytkownik podaje swój adres e-mail.
 2. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z usługi Newsletter.
 3. Podany adres e-mail jest przetwarzany wyłącznie w celu przesyłania na niego Newslettera, aż do momentu rezygnacji z Newslettera.
 4. Podstawą przetwarzania adresu e-mail jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wyrażona poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru (check boxów) podczas podawania adresu e-mail.

 

Kontakt mailowy lub telefoniczny z BIS

 1. Przesyłając e-mail na adres biuro@bis-krakow.pl lub dzwoniąc na numer kontaktowy BIS, Użytkownik ujawnia BIS odpowiednio swój adres e-mail lub nr telefonu, może też podać inne dane osobowe.
 2. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do skontaktowania się z BIS.
 3. Dane przetwarzane są w celu kontaktu z Użytkownikiem, na podstawie udzielonej poprzez skierowanie wiadomości lub wykonanie połączenia zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a następnie przez czas nieokreślony w celu ewentualnej konieczności wykazania przebiegu i treści kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Projekty

 1. W celu wzięcia udziału w jakimkolwiek projekcie organizowanym przez BIS, Użytkownik podaje dane wskazane każdorazowo w regulaminie danego projektu.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w projekcie. Przetwarzanie danych odbywa się w celach każdorazowo uzasadnionych rodzajem i warunkami projektu, w szczególności na podstawie zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celach realizacji i rozliczenia ewentualnych umów oraz w celach archiwizacyjno-dowodowych (art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO).
 • 3. Uprawnienia Użytkownika w związku z przetwarzaniem danych
 1. Użytkownikowi, z zastrzeżeniem postanowień poprzedzających oraz przepisów prawa, przysługują następujące uprawnienia w związku z przetwarzaniem jego danych:
 2. prawo do wyrażenia i odwołania zgody na przetwarzanie danych,
 3. prawo do sprostowania lub usunięcia danych,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych,
 6. prawo do przenoszenia danych
 7. prawo do uzyskania dostępu do przetwarzanych danych (informacji o przetwarzanych danych),
 8. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. W celu realizacji uprawnienia wskazanego w ust. 1 lit. g, Użytkownik może skierować skargę listownie na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub elektronicznie poprzez skrzynkę podawczą ePUAP: /UODO/SkrytkaESP.
 10. Dane są przechowywane przez BIS do czasu cofnięcia lub ograniczenia zgody przez Użytkownika. W przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji uzasadnionego interesu BIS, dane są przechowywane przez okres istnienia tego interesu.
 • 4. Odbiorcy danych
 1. Dane przetwarzane są wyłącznie przez osoby upoważnione i odpowiednio przeszkolone. BIS dochowuje należytej staranności w celu zapewnienia poufności danych i ochrony danych przed dostępem osób nieuprawnionych.
 2. Dane mogą być przekazywane osobom trzecim (podmiotom, z których usług korzysta BIS). Są to w szczególności podmioty będące administratorami serwerów Strony, Profilu i skrzynki pocztowej, na których przechowywane są dane, podmioty księgowe, podmioty świadczące wsparcie techniczne związane z obsługą Strony, pracownicy BIS oraz sądy i uprawnione organy państwowe.
 3. Dane mogą być przekazywane poza granice Polski i Unii Europejskiej – jeżeli siedziba podmiotu świadczącego usługi na rzecz BIS jest za granicą. W szczególności dotyczy usług świadczonych przez Google (serwer poczty e-mail, Facebook, Facebook Pixel, Google Adwords, Google Analytics).
 4. Podmioty spoza Unii Europejskiej, które świadczą usługi na rzecz BIS, w tym Google, są stroną umowy Privacy Shield, co oznacza, że gwarantują ochronę danych zgodną z regulacjami europejskimi.
 • 5. Polityka Cookies

Pliki cookies

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej www.bis-krakow.pl pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest BIS. Strona www.bis-krakow.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika strony www.bis-krakow.pl (np. komputerze, smartfonie, tablecie) oraz przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej www.bis-krakow.pl .

 

Cele w jakich stosowane są pliki cookies

BIS korzysta z plików cookies w celach:

 • dostosowania zawartości Strony bis-krakow.pldo preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić Stronę, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
 • utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • dostarczania Użytkownikom treści bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Rodzaje plików Cookies

 1. Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies, na Stronie bis-krakow.plstosowane są następujące rodzaje:
 • niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach portalu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony;
 • wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony;
 • funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • statystyczne służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych;
 • reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 1. Podstawą przetwarzania cookies jest zgoda udzielona przez Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Użytkownik może wyrazić zgodę na przechowywanie plików cookies pochodzących ze Strony w jego urządzeniu końcowym za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu, np. laptop, tablet, smartfon.
 2. W przeglądarkach internetowych domyślnie dopuszcza się przechowywanie plików cookies na urządzeniu z którego korzysta Użytkownik. W każdym czasie można dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika.
 3. Warto pamiętać, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie bis-krakow.pl.
 4. Każdy Użytkownik ma możliwość zmiany ustawień przeglądarki, tak aby pliki cookies nie były zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. Funkcjonalność taka dostępna jest w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Poniżej wskazano adresy stron opisujących wyłączenie lub zmianę ustawień dla przykładowych przeglądarek internetowych:

 1. Na Stronie bis-krakow.plmogą znajdować się odnośniki do stron internetowych, będących własnością i obsługiwanych przez podmioty zewnętrzne (takie jak serwisy społecznościowe: Facebook, Google+, YouTube, LinkedIn lub Twitter). Strony internetowe podmiotów zewnętrznych mają własne zasady dotyczące prywatności i prawdopodobnie korzystają z plików cookies, dlatego warto pamiętać o zapoznaniu się z tymi zasadami. Jeżeli Użytkownik jest zalogowany w danym serwisie społecznościowym, serwis ten otrzyma informację o aktywności Użytkownika. BIS nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki są umieszczone na Stronie.
 2. Strona bis-krakow.plwykorzystuje wymienione poniżej systemy analityczno-reklamowe. Informacje zbierane w ten sposób są anonimowe, w tym sensie, że BIS nie zidentyfikuje za ich pomocą konkretnego Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wykorzystanie jego danych osobowych na rzecz poprawy jakości działania Strony, powinien przejść do odpowiedniego narzędzia prywatności i skorzystać z udostępnionych możliwości zarządzania usługami prywatności.

W celu poprawy jakości technicznej Strony oraz kierowania reklam spersonalizowanych wykorzystywane są narzędzia analityczne firmy Google. Jeżeli Użytkownik nie chce, aby jego dane osobowe w przyszłości były przetwarzane w systemach Google, może skorzystać z narzędzia Google i wybrać opcję: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

 1. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej Użytkownika.