Zarząd BIS

Ewa Chromniak

Ewa Chromniak

Prezeska Zarządu Fundacji

Współzałożycielka Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych, obecnie Prezeska Zarządu Fundacji.
Trenerka i edukatorka. Współpracuje z organizacji pozarządowymi i instytucjami samorządowymi – pomaga im w rozwoju, w skutecznym planowaniu i realizacji działań.

Joanna Czarnik

Joanna Czarnik

Członkini Zarządu Fundacji

Trenerka, mentorka, ekspertka ds. NGO, specjalistka w zakresie edukacji nieformalnej młodzieży i dorosłych, menadżerka społeczna, psycholog.
Od kilkunastu lat zarządza projektami edukacyjnymi i animacyjnymi.

Olga Glińska

Olga Glińska

Koordynatorka i animatorka

Z wykształcenia psycholożka, absolwentka projektu „Pracować dla Europy – European Project Management”, specjalistka w tworzeniu, zarządzaniu, rozliczaniu społecznych projektów unijnych oraz z wielu innych źródeł finansowania ( FIO, ASOS, EOG, granty fundacji zagranicznych).

Zespół BIS

Monika Wąsowicz

Monika Wąsowicz

Koordynatorka Projektów

Absolwentka Filmoznawstwa i studiów podyplomowych Zarządzanie projektami europejskimi. Ekspertka oceniająca projekty w ramach programy Erasmus+ (Edukacja Dorosłych) i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Agnieszka Ogrodnik

Agnieszka Ogrodnik

Koordynatorka ds. działalności gospodarczej i odpłatnej

W Biurze Edukacji i Finansów, siostrze BISu, koordynuje pracę naszych księgowych i dba o specjalistów z Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Skawinie.

Dorota Kobylec

Dorota Kobylec

Koordynatorka i animatorka

Współzałożycielka Fundacji, do roku 2021 członek zarządu. Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów podyplomowych w zakresie integracji europejskiej w INP UJ, certyfikowana trenerka oraz doradczyni.

Lidia Korbus-Then

Lidia Korbus-Then

Coach

Coach, mentorka, trenerka, konsultantka kryzysowa i menedżerka. Zajmuje się wspieraniem w rozwoju od 2006 roku. Zawodowo słucha i inspiruje.

Łukasz Lucjusz Dubin

Łukasz Lucjusz Dubin

Doradca

Doradca do spraw konkursu Małopolska Lokalnie. Z wykształcenia animator kultury. Certyfikowany doradca i ekspert oceniający wnioski w Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Agnieszka Matuszyńska-Dziewitek

Agnieszka Matuszyńska-Dziewitek

Animatorka

Z BISem współpracuje od 2018 r. jako animatorka współpracy z samorządem w projekcie wspierającym rozwój ekonomii społecznej. Z wykształcenia menedżerka, z III sektorem związana od ponad 10 lat.

Katarzyna Wychowaniec

Katarzyna Wychowaniec

Animatorka

Z wykształcenia pedagożka i animatorka społeczno- kulturowa. Studiowała również historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz ukończyła studia podyplomowe z muzealnictwa na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie. Absolwentka programu "Staże w Instytucjach Kultury- Kadra Kultury" organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury.

Mateusz Gigoń

Mateusz Gigoń

Animator

Z wykształcenia pedagog oraz asystent osoby niepełnosprawnej. W III sektorze od 2014 roku.

Katarzyna Pętlak-Długosz

Katarzyna Pętlak-Długosz

Liderka zespołu promocyjnego

Od ponad dziesięciu lat w branży Public Relations, absolwentka Zarządzania na UEK i Public Relations na UJ. Swoje doświadczenie zdobywała między innymi w spółce Uniwersytetu Jagiellońskiego działającej w obszarze wspierania innowacji i dostarczania usług dla life science.

Justyna Sekuła

Justyna Sekuła

Specjalistka ds. promocji

Absolwentka Socjologii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Od kilkunastu lat związana z branżą marketingu internetowego – wspiera marki w odkrywaniu swojego autentycznego głosu i kształtowaniu wizerunku spójnego z misją.

Agnieszka Węgrzyn

Agnieszka Węgrzyn

Specjalistka ds. promocji i administratorka systemów grantowych

Z BIS-em związana od czerwca 2014 roku. Magister ekonomii. Od 2011 roku prezeska Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie. Koordynatorka projektów dofinansowanych w ramach Programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Elżbieta Zadęcka-Cieślik

Elżbieta Zadęcka-Cieślik

Fundraiserka

Certyfikowany kierownik projektów według metodyki PRINCE2®, z wykształcenia socjolog i administratywista (specjalność administracja samorządowa), z organizacjami pozarządowymi związana od 15 lat.

Aneta Żmuda

Aneta Żmuda

Księgowa

Księgowa w Biurze Edukacji i Finansów sp. z o.o. , w spółce należącej do Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych.
Absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, na kierunku Inżynieria Środowiska oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami i pozyskiwanie środków zewnętrznych na Uniwersytecie Rolniczym.

Stali współpracownicy i współpracowniczki

Małgorzata Klewska

Małgorzata Klewska

Księgowa

Pracowała w BISie w latach 2014 - 2019 na stanowisku głównej księgowej. Księgowa od 2000 roku, posiada certyfikat Ministra Finansów. Połowę życia zawodowego spędziła w organizacjach pozarządowych, zajmując się księgowością i rozliczaniem projektów. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą Biuro Rachunkowe FINANKO.

Tomasz Otko

Tomasz Otko

Trener i konsultant

Współzałożyciel Fundacji, członek zarządu do 2015 roku. Od 9 lat pracuje z uporem nad zmianą społeczną głownie jako edukator (trener i konsultant) oraz animator. Zajmuje się rozwijaniem współpracy pomiędzy obywatelami, organizacjami pozarządowymi i samorządem.

Ewa Ryłko

Ewa Ryłko

Animatorka, badaczka

Zajmuje się badaniami opinii, ewaluacją, przygotowywaniem narzędzi, moderacją spotkań i wywiadów, analizą danych. Doradza, konsultuje, podpowiada – jak wydobyć głos z rzeczywistości i go zinterpretować.

Marta Marzec

Marta Marzec

Badaczka

Badaczka oraz specjalistka ds. ewaluacji. Socjolog, doktorantka w Zakładzie Antropologii Społecznej UJ, prowadzi badania nad polską kulturą współpracy m.in. badania nad wpływem komunikacji emocjonalnej na współpracę w grupach i społecznościach lokalnych.