• monika.wasowicz@bis-krakow.pl

Monika Wąsowicz

Absolwentka Filmoznawstwa i studiów podyplomowych Zarządzanie projektami europejskimi. Ekspertka oceniająca projekty w ramach programy Erasmus+ (Edukacja Dorosłych) i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Autorka wielu projektów, finansowanych z różnych źródeł (środków europejskich, funduszy szwajcarskich, norweskich). Specjalizuje się w zarządzaniu projektami i ich rozliczaniu. Posiada doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych dla osób dorosłych, podnoszeniu kwalifikacji osób zajmujących się edukacją, zwiększaniu konkurencyjności przedsiębiorstw i ekologicznych. Współautorka modyfikacji programowej dla zawodu Asystent kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej.

Po pracy…

Podróżuje, spaceruje, jeździ na rowerze, ogląda filmy i czyta (wszystko w zakresie, na jaki pozwalają dwaj mali i bardzo żywiołowi synkowie).

BIS to dla mnie …

Miejsce, w którym spotyka inspirujących ludzi i prowadzi ciekawe rozmowy.

Pracuje w projekcie

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Miejsca Aktywności Mieszkańców