Oferta bezpłatna dla samorządów

W ramach projektu MOWES

Grafika z tekstem Doradztwo i wsparcie. Na dole logo BIS i tekst otwarty samorząd

Co oferujemy?

Pomoc w tworzeniu w Waszej miejscowości lepszego klimatu do działań społecznych, do nawiązywania skuteczniejszej i efektywniejszej współpracy z organizacjami pozarządowymi, do aktywizowania mieszkańców i do tworzenia warunków dla rozwoju ekonomii społecznej.
W ramach projektu, samorząd korzysta ze wsparcia animatorki, która wspólnie z Wami ustala jakie jeszcze dodatkowe formy są potrzebne :

 • szkolenia
 • doradztwo specjalistyczne ( np. prawne)
 • dodatkowa diagnoza potencjału Waszej miejscowości
 • a może udział w wizycie studyjnej?

W czym pomagamy?

W zakresie współpracy z organizacjami:

 • Programy współpracy ( roczne/wieloletnie)
 • Diagnoza potrzeb NGO
 • Nowe formy współpracy ( np. regranting, polityka lokalowa)
 • Usprawnianie współpracy finansowej, konkursów ofert
 • Tworzenie ciał dialogu, w tym rad działalności pożytku publicznego
 • Centra Organizacji Pozarządowych – tworzenie koncepcji
 • Tworzenie przedsiębiorstw społecznych z udziałem samorządu
 • Wprowadzanie klauzul społecznych
 • Tworzenie podmiotów reintegracji społecznej i zawodowej typu KIS, CIS, WTZ, ZAZ

W zakresie współpracy z mieszkańcami:

 • Budowanie współpracy lokalnej wokół oferty turystycznej (produkt sieciowy)
 • Konsultacje społeczne z mieszkańcami ( np. domy kultury)
 • Inicjatywa lokalna/budżet obywatelski
 • Mikrogranty jako narzędzie aktywizacji mieszkańców
 • Rewitalizacja społeczna

Dla kogo?

Dla gmin i powiatów z obszarów:

KOM ( Krakowski Obszar Metropolitalny) czyli powiaty: m. Kraków, krakowski, proszowicki, miechowski, bocheński, wielicki i myślenicki
MZ ( Małopolska Zachodnia) czyli powiaty: wadowicki, oświęcimski, chrzanowski i olkuski

Jak skorzystać?

Należy uważnie zapoznać się z dokumentacją projektu – zaangażowanie w niego oznacza także pracę i zobowiązania po stronie instytucji uczestniczących.

Aby zrekrutować się do projektu należy wypełnić i wysłać formularz.

Wszystkie dokumenty i dane kontaktowe dostępne są tutaj:
https://bit.ly/MOWES2_rekr_JST