• agnieszka.dziewitek@bis-krakow.pl

Agnieszka Matuszyńska-Dziewitek

Z BISem współpracuje od lutego 2018 r. jako animatorka współpracy z samorządem w projekcie wspierającym rozwój ekonomii społecznej. Z wykształcenia menedżerka, z III sektorem związana od ponad 10 lat. Współzałożycielka i członkini zarządu stowarzyszenia Pracownia Obywatelska, członkini zarządu Federacji Małopolska Pozarządowa, fanka i wolontariuszka stowarzyszenia Ambasada Krakowian.
Koordynatorka i opiekunka merytoryczna projektów aktywizujących społeczności lokalne i wspierających aktywistów miejskich. Animatorka pilotażu budżetu obywatelskiego w Krakowie „Dzielnice się liczą”, który zapoczątkował proces budżetu obywatelskiego w Krakowie, moderatorka i ekspertka procesu partycypacyjnego wypracowywania budżetu obywatelskiego w Wadowicach. Współautorka publikacji “Wspólnie urządzaMY MIASTO – poradnik aktywnego mieszkańca”. Członkini grupy roboczej pracującej nad zmianą dot. Inicjatywy Lokalnej w Krakowie. Absolwentka podyplomowych studiów menedżerskich dla III sektora (Collegium Civitas), studiów podyplomowych „Samorząd w Unii Europejskiej” (Wyższa Szkoła im. Ks. Tischnera), absolwentka Szkoła Partycypacji Społecznej OFOP, „Szkoły rzecznictwa” dla organizacji pozarządowych prowadzonej przez Fundację Stocznia.

Po pracy…

śpiewa w międzynarodowym chórze “W Kontakcie”, uprawia ogrodnictwo miejskie i podmiejskie, gotuje wg pięciu przemian, słucha muzyki, czyta, wygłupia się ze swoim czteroletnim synkiem, działa na rzecz rozwoju osiedla Kliny w Krakowie.

BIS to dla mnie …

okazja do współpracy na wielu płaszczyznach, miejsce, w którym spotykam inspirujących ludzi.

Pracuje w projekcie

“Małopolski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”
“Ewaluacja i konsultacje Wieloletniego Programu Współpracy z NGO na lata 2019-2022”