Agnieszka Węgrzyn

Z BIS-em związana od czerwca 2014 roku. Magister ekonomii. Od 2011 roku prezeska Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie – organizacji wspierającej kobiety w działaniach. Koordynatorka projektów dofinansowanych w ramach Programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  (obecnie Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego) – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Certyfikowana doradczyni sieci SPLOT, administratorka generatora konkursów grantowych Witkac.pl, ekspertka oceniająca wnioski grantowe. Radna Rady Miejskiej w Myślenicach w latach 2010-2018 oraz aktywna liderka lokalnej społeczności w Głogoczowie.

Po pracy…

angażuje się w działania mające na celu rozwój jej miejscowości – Głogoczowa i jej mieszkańców. Wspiera także rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Gminie Myślenice poprzez doradztwo dla lokalnych społeczników i organizacji pozarządowych. Prowadzi bloga dla mieszkańców Głogoczowa www.agnieszkawegrzyn.pl – Mój Blog dla Głogoczowa oraz stronę Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie gospodynieglogoczow.pl .

BIS to dla mnie …

„miejsce inspiracji, spotkań z ciekawymi ludźmi i zdobywania doświadczeń”.

Pracuje w projekcie

FIO Małopolska Lokalnie