Formularz zgłoszeniowy na spotkanie inspiracyjne dla uczestników akcji „Dzień Sąsiada” p.t.

Dzień Sąsiada – nie potrzebny nam wodzirej!

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól formularza.
W pierwszym polu „Wydarzenie” prosimy wybrać szkolenie, na które się Państwo wybierają:
  • Dzień Sąsiada_16.05.2018_spotkanie inspiracyjne

Jeśli Państwa grupa sąsiedzka jeszcze nie zgłosiła się do udziału w akcji – prosimy również o wypełnienie formularza Dzień Sąsiada – zgłoszenie grupy inicjatywnej.

[wptigerfree-web-form type='post']

Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych z siedzibą w Krakowie (30-503) przy ul. Krasickiego 18 (KRS 0000301501, NIP 9452102152, REGON 120665488) – dalej Fundacja lub Administrator, a moje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U.2018.1000 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/670 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 przez WE oraz dostosowanymi do nich procedurami obowiązującymi w Fundacji.

Oświadczam, iż powiadomiono mnie o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych, możliwości ich poprawiania, aktualizowania, jak również prawie wniesienia sprzeciwu do organu nadzoru. Ponadto poinformowano mnie również, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych ze zbiorów Administratora.


Oświadczenia związane z wyrażeniem przeze mnie zgody na przetwarzanie danych, modyfikacje oraz żądanie usunięcia będę kierować na adres poczty elektronicznej Fundacji: biuro@bis-krakow.pl