Oferta płatna dla NGO

Szkolenia wewnętrzne

Jeśli brak wspólnego sposobu działania osób zarządzających zespołem jest wyzwaniem, z jakim mierzy się także Twoja organizacja, możliwe, że pierwszym elementem, w który warto zainwestować powinny być kompetencje kadry.

Są one kluczowe dla dobrego osadzenia liderów w ich rolach zarządczych. Aby je wzmocnić, potrzebna jest wiedza oraz praktyczny trening.

Bardzo dobre efekty przynoszą w takiej sytuacji szkolenia dedykowane danej organizacji. Pozwalają one na pracę nad aktualnymi wyzwaniami, w oparciu o sytuacje, które na co dzień spotykają uczestników.

Tematy szkoleń

 • Menadżer czyli kto – o roli osoby zarządzającej zespołem i pracownikami w NGO
 • Rozwój kompetencji menadżerskich w NGO
 • Musimy porozmawiać…. Prowadzenie rozmów z pracownikami.
 • Jak delegować i monitorować pracę? Zarządzanie zadaniami w zespole NGO.
 • Rekrutacja pracowników i onboarding w NGO
 • Zapobieganie sytuacjom negatywnym w miejscu pracy (m.in. dyskryminacji i mobbingowi)

Jak to wygląda w praktyce?

 • Pierwszym krokiem do planowania szkolenia jest rozmowa dotycząca potrzeb organizacji. Na jej podstawie opracowujemy indywidualną ofertę zawierającą wstępny program szkolenia oraz jego wycenę.
 • Szkolenia mogą odbywać się stacjonarnie (w siedzibie Fundacji BIS w Krakowie, w siedzibie lub lokalu zapewnionym przez organizację) lub online.

Konsultacje

Na czym polegają konsultacje?

Jeśli masz konkretne pytanie, na które szukasz odpowiedzi albo klarowny problem do rozwiązania związany z zarządzaniem ludźmi w NGO – proponujemy Ci wsparcie w formie konsultacji. Zaczniemy od wspólnej analizy sytuacji, a następnie, na bazie naszej wiedzy i doświadczenia, razem z Tobą opracujemy propozycje rozwiązań. Wprowadzenie ich w życie będzie stało po Twojej stronie.

Czego mogą dotyczyć konsultacje?

 • Diagnozy potrzeb i problemów w obszarze zarządzania zespołem (np. jako podstawy do przygotowania strategii organizacji lub pozyskiwania środków grantowych)
 • Podziału zadań związanych z zarządzaniem zespołem w Twojej organizacji
 • Wprowadzenia różnych narzędzi motywowania pracowników
 • Przebiegu procesu rekrutacji w organizacji i przygotowaniu się do jej przeprowadzenia
 • Usprawnienia wdrażania nowych pracowników do zespołu

To tylko przykładowe tematy konsultacji. Możesz zwrócić się do nas z każdym zapytaniem. W ramach wstępnej konsultacji sprawdzimy, czy faktycznie jesteśmy w stanie Ci pomóc.

Jak to wygląda w praktyce?

 • Na początek odbywamy jedno, 30 minutowe, bezpłatne spotkanie wstępne. Podczas tego spotkania określimy potrzeby, sprawdzimy czy to adekwatna forma i uzgodnimy zakres i skalę konsultacji.
 • Konsultacje realizowane mogą być w formie spotkań osobistych (w Krakowie i okolicach), hybrydowej (częściowo na żywo, częściowo zdalnie) lub online.
mentoring_HR-w-NGO

Mentoring

Na czym polega mentoring?

Mentoring jest formą rozwoju wiedzy i umiejętności osoby w nim uczestniczącej. Opiera się na wspierającej relacji z mentorem, który posiada doświadczenie w danej dziedzinie, dzieli się nim oraz motywuje do wykorzystywania nowych kompetencji. Efekty mentoringu przekładają się na codzienną pracę uczestników tej formy wsparcia, dając narzędzia i lepsze przygotowanie do pełnienia swojej roli związanej z HR i zarządzaniem.

W mentoringu z zakresu HR w NGO dzielimy się naszym doświadczeniem i wiedzą, wynikłymi z pracy nad zagadnieniami HR i z zarządzania organizacją pozarządową.

Czego może dotyczyć mentoring?

 • Standardów zarządzania zespołem w organizacji, wprowadzanych zasad i rozwiązań oraz ich codziennego wdrażania
 • Wyzwań związanych z pełnioną rolą menadżerską (np. członka/kini zarządu, lidera/rki zespołu, kierownika/czki placówki)
 • Pełnienia roli osoby odpowiedzialnej za HR w organizacji (np. z ramienia zarządu) lub specjalisty/tki ds. HR
 • Komunikacji z zespołem (np. całą organizacją, zarządem, podzespołem w organizacji)

Jak to wygląda w praktyce?

 • Na początek odbywamy jedno, 30 minutowe, bezpłatne spotkanie wstępne. Podczas tego spotkania określamy potrzeby, sprawdzamy czy mentoring to adekwatna forma i umawiamy się na pierwszą serię spotkań mentoringowych (określamy liczbę spotkań, czas trwania, częstotliwość).
 • Mentoring realizowany może być w formie spotkań osobistych (w Krakowie i okolicach), hybrydowej (częściowo osobiście, częściowo zdalnie) lub online. Seria spotkań odbywa się w stałym rytmie, regularnym i zaplanowanym z wyprzedzeniem.

Nasz HR-owiec w Waszej organizacji

Co to za forma wsparcia?

Jeśli Twoja organizacja dopiero rozpoczyna rozwój obszaru HR i nie macie w swoim zespole osoby, która posiada kompetencje i doświadczenie niezbędne do wprowadzania zmian – proponujemy Wam stałe, bieżące wsparcie naszej specjalistki ds. HR. Specjalistka staje się zewnętrzną współpracowniczką Waszego zespołu, pracuje bezpośrednio z zarządem i osobami w rolach menadżerskich. Na bieżąco, krok po kroku, wspólnie wprowadzacie nowe rozwiązania i zmiany, które rozwijają zarządzanie ludźmi w organizacji. Specjalistka nie tylko podpowiada jak realizować poszczególne zadania HR, ale także wykonuje część bieżących zadań. Równocześnie kadra Waszej organizacji zdobywa nowe kompetencje i stopniowo może przejmować na siebie zadania HR.

Zagadnienia, którymi może zająć się nasz HR-owiec w Waszej organizacji

 • Planowanie z zarządem strategii HR oraz bieżących prac związanych z rozwojem HR
 • Bieżące wsparcie dla menadżerów (kierowników, koordynatorów, przełożonych) w zadaniach związanych z zarządzaniem zespołem
 • Zaplanowanie i przeprowadzenie procesu rekrutacji
 • Koordynacja procesu oceny kompetencji i planowania rozwoju pracowników
 • Koordynacja i organizacja działań rozwojowych
 • Realizacja badania satysfakcji i zaangażowania pracowników oraz wypracowanie rekomendacji
 • Planowanie i organizacja działań związanych z budowaniem kultury organizacji
 • Profilaktyka i interwencja w sytuacjach niepożądanych zjawisk w miejscu pracy (np. dyskryminacji, mobbingu)

Jak to wygląda w praktyce?

 • Pierwszym krokiem uzgodnienia szczegółów współpracy jest spotkanie naszej konsultantki z zarządem organizacji, określenie potrzeb organizacji, oczekiwań odnośnie zakresu wsparcia oraz skali współpracy.
 • Na tej podstawie przygotowujemy dla Twojej organizacji indywidualną ofertę. Usługa świadczona jest w formie abonamentu – umawiamy się na stałą, comiesięczną liczbę godzin pracy po stronie konsultantki oraz stały koszt dla organizacji.
 • Pierwsza umowa ma charakter umowy pilotażowej, zawieramy ją na okres od 3-6 miesięcy. Po tym okresie ustalamy warunki dalszej współpracy.
nasz-HRowiec_HR-w-NGO
wdrozenie-wewn-w-NGO

Wdrożenie wewnętrznego projektu HR

Co to za forma wsparcia?

Jeśli planujecie wprowadzenie większej zmiany w obszarze zarządzania ludźmi w NGO lub wypracowanie nowego rozwiązania i równocześnie brakuje Wam kompetencji lub czasu aby przejść przez cały proces przygotowania i wdrożenia zmiany, najbardziej adekwatnym wsparciem może być zewnętrzne wsparcie w realizacji wewnętrznego projektu HR. Naszym zadaniem jest wtedy przygotowanie planu projektu, przeprowadzenie diagnozy bieżącej sytuacji, opracowanie nowego rozwiązania wraz zarządem i zespołem organizacji, przygotowanie zespołu do nowego sposobu działania oraz wsparcie w pierwszym okresie pracy według nowych zasad. Nasze wsparcie polega na koordynacji procesu pracy, dzieleniu się naszą wiedzą i doświadczeniem przy wypracowywaniu rozwiązań ale także wykonaniu części pracy związanej z np. prowadzeniem spotkań, opracowaniem materiałów czy narzędzi. W tej formule wysiłek związany z realizacją projektu nie spoczywa bezpośrednio na Twojej organizacji, a równocześnie nadal to Wy macie największy wpływ na tworzenie nowych rozwiązań.

Czego może dotyczyć wdrożenie projektu HR?

 • Projektowanie procesu rekrutacji i przygotowanie kadry do jej prowadzenia
 • Opracowanie procesu onboardingu nowych pracowników
 • Opracowanie, realizacja badania satysfakcji i zaangażowania pracowników oraz wypracowanie rekomendacji
 • Zaprojektowanie procesu rozwoju i oceny kompetencji pracowników
 • Opracowanie strategii rozwoju pracowników
 • Zaprojektowanie systemu motywacyjnego i jego wdrożenie
 • Opracowanie wewnętrznych procedur związanych z zapobieganiem i reagowaniem na niepożądane zjawiska w miejscu pracy (dyskryminacja, mobbing)
 • Opracowanie standardów zarządzania zespołem w organizacji

Jak to wygląda w praktyce?

 • Na początek odbywamy jedno, 30 minutowe, bezpłatne spotkanie wstępne. Podczas tego spotkania określamy potrzeby i  oczekiwania organizacji, określamy zakres wsparcia oraz skalę współpracy.
 • Na tej podstawie przygotowujemy dla Twojej organizacji indywidualną ofertę, która obejmie plan pracy, zakres usługi oraz jej wycenę wraz ze sposobem rozliczenia.
 • Działania związane z wdrożeniem projektu HR mają charakter hybrydowy. Spotkania robocze odbywają się w formie hybrydowej, możliwe są także spotkania osobiste.

Coaching

Na czym polega coaching?

To interesująca alternatywa dla tradycyjnych szkoleń, które co prawda dają wiedzę lub umiejętności, jednak nadal wyzwaniem staje się ich wdrożenie. Coaching może być indywidualny (np. dla liderów/ek) lub zespołowy (np. dla zespołu NGO).

Celem coachingu jest wsparcie w zwiększeniu efektywności relacyjnej lub zadaniowej. Coach pomaga doprecyzować cele, określić zasoby i ograniczenia, zbudować wewnętrzną spójność, znaleźć rozwiązania problemów i ustalić plan działania. Modeluje też komunikację i pomaga zrozumieć, co się obecnie dzieje.

Aby praca coachingowa przyniosła rezultaty, osoba lub zespół muszą mieć gotowość i motywację do takiej współpracy.

Czego może dotyczyć coaching?

Warto skorzystać z coachingu indywidualnego lub zespołowego, gdy np.:

 • osoby będące w roli liderskiej potrzebują wsparcia w podjęciu decyzji lub rozwiązaniu problemu,
 • zespół jest w procesie zmian i potrzebuje zbudować się na nowo,
 • trzeba ustalić nowe zasady lub gdy dotychczasowe nie są przestrzegane,
 • dostrzegane są problemy w komunikacji w zespole,
 • panuje brak zaangażowania, marazm, niechęć do działania,
 • członkowie zespołu nie biorą odpowiedzialności za swoje działania.

Jak to wygląda w praktyce?

 • Na początek odbywamy jedno, 30 minutowe, bezpłatne spotkanie wstępne. Podczas tego spotkania określamy potrzeby, sprawdzamy czy to adekwatna forma i umawiamy się na pierwszą serię sesji coachingowych (liczba spotkań, czas trwania, częstotliwość).
 • Coaching realizowany może być w formie spotkań osobistych (w Krakowie i okolicach), hybrydowej (częściowo osobiście, częściowo zdalnie) lub online.
 • Seria dedykowanych tylko Wam sesji coachingowych odbywa się w stałym, regularnym rytmie, zaplanowanym z wyprzedzeniem.
 • Pomiędzy sesjami wykonujecie konkretne zadania, które pomagają się Wam zbliżyć do celu, który jest dla Was istotny.
coaching_HR-w-NGO

Jak skorzystać z oferty?

Zapraszamy do kontaktu z naszą koordynatorką Agnieszką Ogrodnik
agnieszka.ogrodnik@bis-krakow.pl +48 535 879 432

Jeśli myślisz o skorzystaniu z naszej oferty, ale nie wiesz, która forma byłaby najlepsza dla Twojej NGO, umów się na bezpłatną, 30-minutową konsultację.