Szkolenie:   „Jesteś specjalistą? Zostań trenerem! Szkolenie trenerskie z elementem treningu praktycznego”

realizowane w ramach programu „Festiwal Szkoleń dla NGO 2019”.

Program skierowany jest do pracowników firm działających na terenie Małopolski.

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól formularza.
W pierwszym polu „Wydarzenie” prosimy wybrać spotkanie, na które się Państwo wybierają, tj.:
  • Festiwal szkoleń 2019 _ zostań trenerem

* w przypadku wielu zgłoszeń, o przyjęciu do programu decyduje Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych. Do programu zakwalifikują się osoby z najciekawszymi pomysłami na szkolenia (prosimy o opis, w odpowiednim miejscu w formularzu).

Udział w szkoleniu wiąże się z wniesieniem opłaty uczestnictwa w wysokości 200 zł netto za osobę, co stanowi ok 20% wartości szkolenia. Szkolenie dofinansowane jest w 80% przez Województwo Małopolskie. Szkolenie realizowane jest przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych w ramach projektu „Wolontariat pracowniczy w NGO”  współfinansowanym przez Województwo Małopolskie.

Zgłoszenia do udziału w programie przyjmujemy do  5.10.2019,

[wptigerfree-web-form type='post7']

Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych z siedzibą w Krakowie (30-503) przy ul. Krasickiego 18 (KRS 0000301501, NIP 9452102152, REGON 120665488) – dalej Fundacja lub Administrator, a moje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U.2018.1000 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/670 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 przez WE oraz dostosowanymi do nich procedurami obowiązującymi w Fundacji.

Oświadczam, iż powiadomiono mnie o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych, możliwości ich poprawiania, aktualizowania, jak również prawie wniesienia sprzeciwu do organu nadzoru. Ponadto poinformowano mnie również, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych ze zbiorów Administratora.


Oświadczenia związane z wyrażeniem przeze mnie zgody na przetwarzanie danych, modyfikacje oraz żądanie usunięcia będę kierować na adres poczty elektronicznej Fundacji: biuro@bis-krakow.pl