Koordynator_ka administracyjno – finansowa   

W Fundacji BIS wspieramy ludzi, którzy działają społecznie. Uczymy, jak zmieniać marzenia w działania. Ważne jest dla nas poczucie sensu tego, co robimy i wzajemny szacunek. 

Celem osoby pracującej na stanowisku, które proponujemy, będzie zapewnienie realizacji projektów zgodnie z zasadami określonymi przez grantodawcę oraz określonymi we wniosku o dofinansowanie (harmonogram, wskaźniki, budżet), a także zarządzanie budżetem powierzonych projektów i rozliczanie projektów. 

Twój wymiar czasu pracy to równowartość 50% etatu, z możliwością powiększenia w miarę rozwoju projektów w Fundacji. Będziesz mieć możliwość elastycznego ustalenia harmonogramu godzin pracy. Proponujemy umowę na okres próbny, a potem umowę na czas określony 3 msce, z możliwością przedłużenia. Będziesz wykonywać pracę w biurze Fundacji BIS w Krakowie oraz – w razie zainteresowania – również zdalnie.  

Proponowany zakres Twoich obowiązków to m.in.: 

 • Monitoring postępu projektu (budżetu, harmonogramu, wskaźników)  
 • Bieżąca komunikacja z grantodawcy, w tym przygotowanie aneksów, zmian w projekcie, obsługa generatorów, kontroli i audytów projektu  
 • Nadzór nad realizacją procedur RODO w projekcie  
 • Nadzór nad prawidłowym wydatkowaniem środków w projekcie, w tym dokonywaniem zakupów zgodnie z zasadami określonymi przez grantodawcy  
 • Obsługa obiegu dokumentów i przygotowanie opisów dokumentów finansowych  
 • Opracowywanie i składanie sprawozdań z realizacji projektu  
 • Koordynacja i realizacja procesu zawierania umów z wykonawcami i prowadzenie dokumentacji projektowej związanej z umowami cywilno-prawnymi i o pracę  
 • Organizacja współpracy partnerskiej w projekcie i prowadzenie dokumentacji partnerstwa  
 • Udział w planowaniu działań projektowych  
 • Opracowywanie narzędzi i wzorów dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji i rozliczenia projektu  
 • Wsparcie zespołu merytorycznego w realizacji działań organizacyjnych  
 • Organizacja i sprawozdawczość działań związanych z rozwojem instytucjonalnym  
 • Współpraca z innymi pracownikami projektu  
 • Realizacja zadań ogólnoBISowych uzgodnionych z przełożonymi 

 Wykształcenie i doświadczenie, które będą Ci potrzebne w tej pracy: 

 • Wykształcenie wyższe  
 • Doświadczenie w realizacji administarcyjno-finansowej i rozliczaniu projektów finansowanych ze środków publicznych, w tym unijnych 

Niezbędne umiejętności, wiedza, kompetencje i znajomość programów: 

 • Zarządzanie pracą  
 • Analizowanie i rozwiązywanie problemów  
 • Znajomość zasad realizacji projektów – w aspekcie administracyjno-finansowym  
 • Współpraca  
 • Komunikacja  
 • Radzenie sobie ze złożonością i zmiennością  
 • Korzystanie z narzędzi IT  
 • Identyfikacja z organizacją   

 Mile widziane: 

 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym 
 • obsługa środowiska MS365,  

O co będziemy pytać podczas rozmowy rekrutacyjnej? 

Chcemy uczciwie porozmawiać o Twojej motywacji do pracy, potrzebach, tym co Cię napędza w życiu do działania i dlaczego chcesz z nami pracować.  

Jesteśmy fundacją, intensywnie działającą 15 lat. Będziemy Cię pytać, co wiesz o naszych działaniach i czy są Ci bliskie.  

Na co dzień pracujemy w ponad 20 – osobowym zespole, w którym każdy ma swój zakres obowiązków, ale ściśle ze sobą współpracujemy. Na pewno zainteresuje nas, w jaki sposób radzisz sobie z zadaniami indywidualnymi, ale też, jak Ci się pracuje w zespole. 

Będziemy pytać o Twój sposób funkcjonowania w pracy – jak sobie organizujesz obowiązki, czego potrzebujesz, co sprawia Ci trudność. 

Zapytamy o Twoje doświadczenia, które pomogą Ci w realizacji zadań w naszej fundacji. 

Jaką proponujemy formę zatrudnienia i wynagrodzenie? 

Twój wymiar czasu pracy to równowartość 50% etatu, z możliwością powiększenia w miarę rozwoju projektów w Fundacji. Przedział wynagrodzenia na 50 % etatu wynosi w Fundacji BIS na tym stanowisku od 2750 do 3150,00 zł brutto (ostateczna wysokość Twojego wynagrodzenia zależna będzie od wymiaru etatu, a także Twojego doświadczenia i kompetencji).  

Będziesz mieć możliwość elastycznego ustalenia harmonogramu godzin pracy. Proponujemy umowę na okres próbny, a potem umowę na czas określony 3 msce, z możliwością przedłużenia. Będziesz wykonywać pracę w biurze Fundacji BIS w Krakowie oraz – w razie zainteresowania – również zdalnie.    

 W jaki sposób będzie wyglądał proces rekrutacji? 

I etap:  

Przygotuj swoje CV i list motywacyjny – przekonaj nas do tego, że chcesz z nami pracować i właśnie na takim stanowisku siebie widzisz. Będziemy czytać z uwagą i zapewniamy, że odpowiemy na każde zgłoszenie. Nie zapomnij umieścić klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych (znajdziesz ją na samym końcu tego ogłoszenia). 

CV i list motywacyjny zapisz jako pliki PDF i dołącz w formie załączników do wiadomości. Prosimy, aby załączniki nie przekraczały w sumie 2 MB. 

Swoje zgłoszenie prześlij mailem na adres rekrutacja@bis-krakow.pl   

Zatytułuj wiadomość: Koordynator_ka administracyjno – finansowa     

II etap:  

Dokładnie zapoznamy się z Twoim CV i listem motywacyjnym. Jeśli znajdziemy w nich kompetencje, których szukamy, zadzwonimy do Ciebie i zadamy Ci kilka wstępnych pytań.  

III etap:  

Jeśli w trakcie rozmowy rozmowie telefonicznej utwierdzimy się w przekonaniu, że możesz być właśnie tą osobą, której szukamy, zaprosimy Cię na kolejną, bardziej szczegółową rozmowę z udziałem zarządu fundacji. Spotkamy się stacjonarnie lub online.  

Terminy rekrutacji: 

 • do 2.08.2024r.  – I etap (nadsyłanie zgłoszeń) 
 • 5-9.08.2024r.  – II etap (rozmowa telefoniczna) 
 • 12- 23.08.2024r.  – III etap (2 rozmowy osobiste/online) 
 • 1.09.2024r.  – planowane rozpoczęcie pracy (jeśli masz dłuższy okres wypowiedzenia, a uznamy, że jesteś osobą, której szukamy, uzgodnimy termin tak, aby Ci odpowiadał)  

 

W treści CV umieść następujące oświadczenie: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) .  

W przypadku zainteresowania kolejnymi procesami rekrutacyjnymi prosimy zamieścić również następujące oświadczenie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych również na potrzeby przyszłych rekrutacji. 

  

Klauzula informacyjna RODO: 

Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych z siedzibą w Krakowie (30-503) przy ul. Krasickiego 18 (KRS 0000301501, NIP 9452102152, REGON 120665488), a moje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U.2018.1000 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 przez WE oraz dostosowanymi do nich procedurami obowiązującymi Fundacji. 

Osobie uczestniczącej w procesie rekrutacji przysługuje prawie dostępu do treści podanych danych, możliwości ich poprawiania, aktualizowania, jak również prawie wniesienia sprzeciwu do organu nadzoru. Wyrażona zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem danych osobowych ze zbiorów Administratora. 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest w pełni dobrowolne, jednakże konieczne dla realizacji procesu rekrutacji.  

Oświadczenia związane z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych, modyfikacje oraz żądanie usunięcia należy kierować na adres poczty elektronicznej Fundacji: biuro@bis-krakow.pl