Weź udział w Debacie Sąsiedzkiej!

Dzielnica otwarta na młodzież – jak lokalnie tworzyć miejsca przyjazne młodym?