Stawiamy na DIALOG!

Wierzymy w sens działania na rzecz dobra wspólnego. Wierzymy, że najlepszą bazą dla rozwiązywania problemów i rozwoju społeczności jest dialog i współpraca pomiędzy mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi i przedstawicielami samorządu terytorialnego. Dlatego od początku istnienia Fundacji BIS angażujemy się w przedsięwzięcia wspierające współpracę międzysektorową i dialog obywatelski. Wspieraliśmy m.in. powołanie Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, opracowanie i konsultacje kolejnych odsłon Wieloletniego programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi, powoływanie i wspieranie ciał dialogu obywatelskiego.