Dialog i współpraca

DLA KOGO?

Nasze działania kierujemy do czterech grup:

Grafika z tekstem mieszkańcy

Mieszkańcy

Ludziom, którzy chcą „brać sprawy w swoje ręce” i działać na rzecz innych podpowiadamy różne możliwości. Udzielamy informacji i zachęcamy do korzystania z naszej oferty. Zapraszamy do edukacji, współpracy, czy realizacji własnych inicjatyw i projektów. Obecnie zachęcamy zainteresowanych Krakowian do Centrum Obywatelskiego oraz śledzenia  harmonogramu  FIO Małopolska Lokalnie. Niebawem z ofertą Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Organizacje pozarządowe

Organizacjom z Małopolski proponujemy szereg możliwości podnoszenia kompetencji koniecznych do rozwoju działań organizacji. Zakres oraz skala działań uzależniona jest od realizowanych przez nas projektów i przedsięwzięć, a także od indywidualnej współpracy samorządów z Fundacją BIS. Współpracujemy merytorycznie z organizacjami, którym bliskie są nasze cele.

Samorządy

Zapraszamy samorządy do podejmowania działań, które wzmacniają rozwój współpracy i sektora pozarządowego.  Prowadzimy dwa nurty działań:

1. Fora Pełnomocników, które służą edukacji i wymianie doświadczeń samorządowców dot. współpracy z organizacjami.

2. Pracujemy w oparciu o Model Współpracy, wypracowany przez ogólnopolskie grono ekspertów w projekcie systemowym Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Biznes

Jesteśmy otwarci na współpracę z biznesem. Możemy się wspólnie uczyć i wspierać w działaniach dla społeczności lokalnych.  Obszar, który zgłębiamy od 2015 roku to wolontariat pracowniczy. Za nami  spotkania, które zaowocowały wymianą kontaktów i nawiązaniem bezpośredniej współpracy między sektorami pozarządowym i biznesem.