Formularz zgłoszeniowy

Festiwal szkoleń dla NGO

4 – 13 grudnia 2017 r., Kraków

Rejestracja na szkolenie „Mobilne biuro w komórce” 13.12.2017 r., godziny 17.00 – 20.00.

Prosimy o wybór w pierwszym polu formularza „Wydarzenie” pozycji „Festiwal szkoleń dla NGO”, a następnie zaznaczenie pola z tytułem szkolenia oraz podanie danych kontaktowych.

Pytanie dotyczące tematu szkolenia pozwolą prowadzącym lepiej dostosować jego program do Państwa potrzeb.

[wptigerfree-web-form type='post2']

Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych z siedzibą w Krakowie (30-503) przy ul. Krasickiego 18 (KRS 0000301501, NIP 9452102152, REGON 120665488). Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182 ze zm.). Jestem świadom(a) przysługującego mi prawa dostępu do treści moich danych, możliwości ich poprawiania oraz tego, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych ze zbioru danych w którym dane są przetwarzane.