CYKL SZKOLENIOWY ABC DLA NGO _ MZ

serdecznie zapraszamy aktywistów społecznych oraz osoby, szczególnie zainteresowane założeniem Organizacji Pozarządowej do udziału w cyklu szkoleniowym ABC dla NGO, czyli jak założyć Organizację Społeczną.

Cykl odbędzie się w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2 Małopolska Zachodnia (powiaty oświęcimski, olkuski, chrzanowski, wadowicki). Na cykl składa się osiem szkoleń. Zachęcamy Państwa do udziału w całym cyklu, ale jest również możliwość uczestnictwa w pojedynczych szkoleniach.

Zgłoszenia na pierwsze szkolenie przyjmowane są do 31 października 2021. Zalecamy szybsze zapisy na wszystkie szkolenia, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach jest przystąpienie do projektu MOWES2. Przytępienie do projektu będzie wiązać się z uzupełnieniem dokumentacji rekrutacyjnej. Po zgłoszeniu się na interesujące Państwa szkolenia, zostaną do Państwa wysłane odpowiednie formularze. Więcej informacji o projekcie, regulamin i wzory dokumentów poniżej.

Dodatkowo dla tych z Państwa, którzy zgłoszą się na co najmniej 3 szkolenia przewidziane są pakiety edukacyjne, które zostaną zakupione dla Państwa NGO. Pakiety będą dobierane indywidualnie na podstawie Państwa wyborów i potrzeb NGO. Na pakiety składać się będą materiały edukacyjne, książki i publikacje o wartości do 60 złotych.

Dla organizacji, których przedstawiciele wezmą udział w całym cyklu szkoleniowym przewidziana jest nagroda  w wysokości 1000 złotych na realizację małego projektu w obszarze działań Organizacji.

Poniżej znajduje się informacja o szkoleniach oraz linki do rejestracji.

Wszystkie szkolenia odbędą się w formie online. Po zgłoszeniu, każdy z Państwa otrzyma mailowo link do spotkania.

Rejestracja na szkolenie jest wymagana i odbywa się przez uzupełnienie formularzy (linki pod opisami szkoleń).

HARMONOGRAM SZKOLEŃ

I. NGO – dlaczego warto? Co trzeba wiedzieć jeśli chce się założyć organizację?
Data: 04.11.2021
Godz. 17.00-20.00
Prowadząca: Olga Glińska

 • Rodzaje organizacji pozarządowych w Polsce, obszary działań
 • Różnice pomiędzy Fundacją a Stowarzyszeniem
 • Różnice pomiędzy Stowarzyszeniem zwykłym a rejestrowym
 • Inne formy: spółdzielnia socjalna i sp. z o.o. non profit
 • Kto może założyć organizację?
 • Jakie zasoby i jakie kompetencje są potrzebne, żeby założyć organizację?
 • Skąd organizacje mogą otrzymać pomoc i jak mogą zdobywać niezbędne informacje?
 • Jak sfinansować działania organizacji?
 • Jak stworzyć sobie miejsce pracy w organizacji?

UWAGA: zgłoszenia przyjmujemy jedynie do 31.10.2021. Liczba miejsc jest ograniczona.

II. Planowanie strategiczne w organizacji – wprowadzenie

Data: 10.11.2021
Godz.: 17.00 – 20.00
Prowadząca: Ewa Chromniak

 • Integracja – ja i planowanie?
 • Po co planujemy? Korzyści/szanse/trudności /bariery
 • Analiza problemów/potencjałów/szans/zagrożeń jako punkt wyjścia do planowania (praca na 1-2 narzędziach typu analiza SWOT, drzewo problemów, czy analiza interesariuszy)
 • Misja organizacji
 • Podsumowanie i zakończenie

UWAGA: zgłoszenia przyjmujemy jedynie do 5.11.2021. Liczba miejsc jest ograniczona

III. Formalno-prawne aspekty funkcjonowania organizacji pozarządowej

Data: 18.11.2021
Godz.: 17.00-20.00
Prowadząca: Joanna Czarnik

 • Znaczenie statutu dla funkcjonowania organizacji oraz dla odpowiedzialności członków Zarządu, zmiany w statucie
 • Rola władz w organizacjach pozarządowych
 • Członkowie, wolontariusze, pracownicy – role i formy zaangażowania
 • Zasady reprezentacji NGO i zawierania umów m.in. z członkami zarządów
 • Dokumentowanie prac zarządu i innych władz NGO

UWAGA: zgłoszenia przyjmujemy jedynie do 12.11.2021. Liczba miejsc jest ograniczona.

IV. Źródła finansowania NGO

Data: 25.11.2021
Godz.: 17.00-20.00
Prowadząca: Katarzyna Wychowaniec

 • Działalność nieodpłatna, odpłatna, gospodarcza różnice
 • Granty i dotacje
 • Darowizny i sponsoring
 • Inne możliwości ( zbiórki, croudfunding)

UWAGA: zgłoszenia przyjmujemy jedynie do 20.11.2021. Liczba miejsc jest ograniczona.

V. Akademia Koordynatora Projektu – Cz. 1. Merytoryka projektu.

Data: 02.12.2021
Godz.: 17.00-20.00
Prowadząca: Olga Glińska

 • Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz – czyli jak napisać wniosek projektowy, który ułatwi realizację projektu
 • Umowa o dofinansowanie – najważniejsze zagadnienia
 • Prowadzenie dokumentacji projektu od strony merytorycznej
 • Zasady przygotowania sprawozdania merytorycznego z realizacji projektu finansowanego ze środków publicznych.

UWAGA: zgłoszenia przyjmujemy jedynie do 26.11.2021. Liczba miejsc jest ograniczona.

VI. Akademia Koordynatora Projektu – Cz. 2. Finanse projektu

Data: 09.12.2021
Godz.: 17.00-20.00
Prowadząca: Katarzyna Wychowaniec

 • Budżet projektu – jak go przygotować i z nim pracować?
 • Finanse w projekcie – zasady wydatkowania środków oraz dokumentowania kosztów.
 • Umowa o dofinansowanie – najważniejsze zagadnienia w zakresie finansów
 • Przydatne narzędzia do monitoringu i dokumentowania finansów projektu
 • Zasady przygotowania sprawozdania finansowego z realizacji projektu finansowanego ze środków publicznych.

UWAGA: zgłoszenia przyjmujemy jedynie do 03.12.2021. Liczba miejsc jest ograniczona.

VII. Akademia Koordynatora Projektu – Cz. 3. Ludzie w projekcie

Data: 16.12.2021
Godz.: 17.00-20.00
Prowadząca: Joanna Czarnik

 • Ludzie w projekcie – role formalne i możliwe formy współpracy
 • Zasady zawierania umów z członkami zespołu projektowego
 • Spontaniczność uporządkowana – czyli jak zaplanować i usprawnić działania własne i zespołu i nie stracić dobrej energii i atmosfery.
 • Komunikacja z zespołem projektowym – praktyczne rozwiązania i wskazówki.
 • Kodeks dobrych praktyk koordynatora projektu.

UWAGA: zgłoszenia przyjmujemy jedynie do 11.12.2021. Liczba miejsc jest ograniczona.

VIII. Księgowość i zarządzanie finansami NGO

Data: 5.01.2022
Godz.: 17.00 – 20.00
Prowadząca: Małgorzata Klewska

1) Opodatkowanie CIT i VAT w NGO – na co zwrócić uwagę

2) Uproszczona księgowość, a pełne księgi – warunki

3) Procedury wewnętrzne:

 • Czym jest polityka rachunkowości
 • Sprawny obieg dokumentów
 • Zatrudnianie i rozliczanie pracowników/współpracowników w NGO
 • Współpraca zarządu z księgowością
 • Kiedy kasa fiskalna jest niezbędna w organizacji
 • Sprawozdawczość finansowa i podatki

UWAGA: zgłoszenia przyjmujemy jedynie do 17.12.2021. Liczba miejsc jest ograniczona.