PPDD Bank Partycypacji
Hr w NGO Krok po Kroku Rekrutacja do projektu
Grafika z logiem projektu HR w NGO i tekstem Spotkanie networkingowo - konsultacyjne
grafika z logotypem Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej i tekstem Rekrutacja Samorządów, Krakowski Obszar Metropolitalny
Grafika z logo Małopolska Lokalnie i tekstem nasi sponsorzy
Grafika z logo Małopolska Lokalnie i tekstem nasi sponsorzy
grafika z logotypem Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej i tekstem Rekrutacja Samorządów, Krakowski Obszar Metropolitalny
Grafika z logo Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej i tekstem: ABC dla NGO, Małopolska Zachodnia
Grafika z logo Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej i tekstem: ABC dla NGO, Krakowski Obszar Metropolitalny
grafika z logotypem Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej i tekstem Wyniki rekrutacji JST
grafika z logotypem Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej i tekstem Rekrutacja Samorządów, Krakowski Obszar Metropolitalny, Małopolska Zachodnia