Zapraszamy mieszkańców Starego Podgórza do udziału w Podgórskich Inicjatywach Mieszkańców!

Do 28 sierpnia 2023 r. czekamy na pomysły na twórcze, ciekawe wydarzenia lub cykle wydarzeń, integrujące mieszkańców Starego Podgórza i sprzyjające budowaniu sąsiedzkich więzi.

Trzy najlepsze pomysły otrzymają wsparcie finansowe do 1000 zł oraz pomoc przy organizacji i promocji wydarzenia. Zaś w połowie października, podczas Sąsiedzkiego Pikniku Podgórskiego, będzie okazja do pochwalenia się swoją inicjatywą i wspólnego świętowania w sąsiedzkim gronie.

Zgłoszenia inicjatyw można przesyłać pod adresem: bit.ly/PodgórskieInicjatywy

Zapraszamy do kontaktu: sąsiedzkie.podgorze@bis-krakow.pl

Przed wysłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu.

Jeśli jesteś osobą o specjalnych potrzebach i chcesz wziąć udział w wydarzeniu, daj nam znać, jak możemy Ci to ułatwić. Skontaktuj się z animatorką: teresa.scislowicz@bis-krakow.pl, tel. 12 412 15 24. 

Podgórskie Inicjatywy Mieszkańców realizowane są w ramach projektu „Wspieranie procesu rewitalizacji – SĄSIEDZKIE INNOWACJE – Podgórskie Inicjatywy Mieszkańców”. Przedsięwzięcie jest zadaniem publicznym, współfinansowanym ze środków Miasta Krakowa.