Zaprosiliśmy wszystkie osoby, które publicznie deklarują start w wyborach prezydenckich do udziału w debacie „Kraków obywatelski”. Udział wezmą kandydaci, którzy potwierdzili obecność do 14 marca.

Zależy nam, by głos kandydujących mógł wybrzmieć w tematach, które są istotą współpracy na linii samorząd – mieszkańcy. Dobry dialog, na który liczymy w kolejnej kadencji, to więcej zaufania społecznego do polityków, mniej konfliktów i kontrowersji, a więcej współpracy.

Udział potwierdzili:

  • poseł Aleksander Miszalski
  • prof. Andrzej Kulig
  • prof. Stanisław Mazur
  • dr Łukasz Gibała
  • Adam Hareńczyk

Aktywnych mieszkańców i mieszkanki, przedstawicieli organizacji pozarządowych, urzędników zapraszamy do udziału w debacie w charakterze publiczności i wcześniejszego zgłaszania pytań do Kandydatów.
  • Pytania zgodne z tematem debaty można zgłaszać do 13 marca na adres: olga.glinska@bis-krakow.pl  Pytania od organizatorów przekażemy Kandydatom do 17 marca.
  • Debata odbędzie się 27 marca 2024 r. w godz. 18:00-20:30 w sali konferencyjnej Hotelu Wyspiański, ul. Westerplatte 15.

Organizatorem debaty jest Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych przy wsparciu ogólnopolskiej Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT i Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych a także portalu NGO.pl.

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych od ponad 15 lat działa w środowisku krakowskim na rzecz dialogu między samorządem a mieszkańcami, oraz wzmacniania roli organizacji pozarządowych we współpracy z Miastem. BIS zapoczątkował w Krakowie takie inicjatywy jak: Komisje Dialogu Obywatelskiego (branżowe ciała konsultacyjno-doradcze), Krakowską Radę Działalności Pożytku Publicznego, Centrum Obywatelskie, pierwsze Miejsce Aktywności Mieszkańców. Byliśmy także inicjatorami polityki rozwoju współpracy Urzędu Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi w ramach Wieloletnich Programów Współpracy tworzonych w procesie mocno uspołecznionym.

Wierzymy, że samorząd przyszłości to taki, który rozumie kluczową rolę mieszkańców we współzarządzaniu miastem oraz docenia rolę organizacji pozarządowych nie tylko dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, ale i budowania jakości życia mieszkańców. Zapraszamy do rozmowy o “Krakowie obywatelskim” – chcemy poznać i przekazać mieszkańcom i mieszkankom naszego miasta poglądy i pomysły programowe Kandydatów w tym temacie.

Proponujemy, aby przedmiotem debaty była rozmowa o:
  • dialogu obywatelskim, włączaniu mieszkańców i mieszkanek Krakowa we współdecydowanie o rozwoju miasta,
  • roli organizacji pozarządowych w politykach miejskich, wyzwań dot. współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi,
  • roli samorządu w rozwijaniu oddolnej aktywności i współpracy mieszkańców w sąsiedztwach.
Ze względu na ogromne zainteresowanie zachęcamy publiczność do rejestracji na wydarzenie

Planujemy streaming debaty live na mediach społecznościowych Fundacji BIS, aby dotrzeć do szerszego grona odbiorców i odbiorczyń.
Wydarzenie będzie tłumaczone na Polski Język Migowy, osoby, które chcą uczestniczyć w wydarzeniu i chcą zgłosić zapotrzebowanie na inne formy wsparcia mogące im to ułatwić są proszone o kontakt mailowy: olga.glinska@bis-krakow.pl

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Komisji Europejskiej. Unia Europejska ani organ przyznający nie ponoszą za nie odpowiedzialności.