Przedsiębiorstwa społeczne tworzone z udziałem JST zwykle realizują ważne dla społeczności lokalnej usług, na przykład:

  • prowadzą stołówki i dożywanie mieszkańców, oferują catering
  • realizują usługi komunalne: pielęgnują zieleń, sprzątają budynki użyteczności publicznej,
  • prowadzą usługi remontowe
  • prowadzą przedszkola czy inne punkty opieki nad dziećmi
  • realizują usługi opiekuńcze dla os. starszych i/lub niepełnosprawnych, w tym w formie dziennych domów pobytu, domów seniora
  • pracują z młodzieżą;

Powołując do życia przedsiębiorstwo społeczne nie tylko rozwijasz system usług dla mieszkańców ale i tworzysz nowe miejsca pracy. Możesz tak sprofilować charakter przedsiębiorstwa społecznego aby stało się ono miejscem zatrudnienia osób z szczególnymi trudnościami na rynku pracy – np. tworząc przedsiębiorstwo we współpracy z organizacją pozarządową działającą na rzecz osób z niepełnosprawnościami, przedsiębiorstwo może być szansą na ich zatrudnienie.