Uwaga! Wznawiamy nabór samorządów w projekcie MOWES 2, w ramach którego oferujemy bezpłatne wsparcie doradczo-edukacyjne dla samorządów w zakresie rozwoju współpracy z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi.

W czym możemy pomóc?

W zakresie współpracy z organizacjami:

 • Konsultacje programów współpracy ( roczne/wieloletnie)
 • Diagnoza potrzeb NGO
 • Nowe formy współpracy ( np. regranting, polityka lokalowa, fundusz wkładów własnych, fundusz pożyczkowy)
 • Analiza zapisów konkursów ofert
 • Tworzenie ciał dialogu, w tym rad działalności pożytku publicznego, rad młodzieżowych
 • Centra Organizacji Pozarządowych – tworzenie koncepcji
 • Tworzenie przedsiębiorstw społecznych z udziałem samorządu
 • Wprowadzanie klauzul społecznych
 • Tworzenie podmiotów reintegracji społecznej i zawodowej typu KIS, CIS, WTZ, ZAZ

W zakresie współpracy z mieszkańcami:

 • Budowanie współpracy lokalnej wokół oferty turystycznej (produkt sieciowy)
 • Konsultacje społeczne z mieszkańcami ( np. domy kultury)
 • Wypracowywanie założeń do nowych narzędzi współpracy (Inicjatywa lokalna/budżet obywatelski)
 • Mikrogranty jako narzędzie aktywizacji mieszkańców
 • Rewitalizacja społeczna

Nabór prowadzimy w KOM ( powiaty: M. Kraków,  krakowski, bocheński, proszowicki, miechowski, wielicki, myślenicki) i MZ (powiaty: wadowicki, chrzanowski, oświęcimski i olkuski) do 6 lipca 2020!

Przed wypełnieniem formularza rekrutacyjnego prosimy o zapoznanie się z dokumentacją rekrutacyjną:

Obszar KOM

INFO RODO MOWES KOM

Regulamin animacji lokalnej dla jednostek samorządu terytorialnego

zał nr 1a – formularz rekrutacyjny_1_Ścieżka pracy ze społecznością lokalną

zał nr 1b – formularz rekrutacyjny_ 2_Ścieżka wsparcia w zakresie klauzul społecznych

zał nr 1c – formularz rekrutacyjny_3_wsparcia w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej 

zał nr 2_kontrakt_KOM (umowa)

zał nr 4_karta _oceny_KOM_2

Obszar MZ

INFO  RODO_MOWES MZ

Regulamin animacji lokalnej dla jednostek samorządu terytorialnego

zał nr 1a – formularz rekrutacyjny_1_Ścieżka pracy ze społecznością lokalną

zał nr 1b – formularz rekrutacyjny_ 2_Ścieżka wsparcia w zakresie klauzul społecznych

zał nr 1c – formularz rekrutacyjny_3_wsparcia w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej

zał nr 2_kontrakt_MZ_ost_nowe

zał nr 4_karta _oceny_MZ2

Samorządy zostaną  wybrane w procesie rekrutacyjnym. Zaznaczamy, że udział w projekcie to możliwość uzyskania fachowego wsparcia ale również zobowiązanie do konsekwentnej współpracy i wprowadzenia nowych rozwiązań.  Przed złożeniem formularza  zgłoszeniowego należy zapoznać się  dokumentacją rekrutacyjną. Prosimy zwrócić szczególną uwagę na zapisy kontraktu – umowy uczestnictwa, który informuje o zobowiązaniach samorządu.

Formularz rekrutacyjny  należy przesłać odpowiednio do obszaru danej JST pod adresem:

rekrutacja.mz@bis-krakow.pl

rekrutacja.kom@bis-krakow.pl

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z animatorkami:

Ewą Chromniak tel. 790 346 927 (KOM, MZ)

Agnieszką Dziewitek tel. 666 358 430 (KOM)

Dorotą Kobylec tel. 790 346 928 (MZ)