CZY ZAWSZE CHCIELIŚMY ZMIENIAĆ MARZENIA W DZIAŁANIA? O TYM, JAK POWSTAŁA FUNDACJA BIURO INICJATYW SPOŁECZNYCH.

Autorka: Elżbieta Dudek
Fundraiserka w Fundacji BIS

BIS to wynik marzeń, determinacji i wspólnej, intensywnej pracy pięciu osób, które naszą organizację założyły. Chcieliśmy wspierać organizacje obywatelskie w Małopolsce. BIS od początku więc zmieniał marzenia w działania! opowiada nam Ewa Chromniak, prezeska Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych 

CZY ZAWSZE CHCIELIŚMY ZMIENIAĆ MARZENIA W DZIAŁANIA? O TYM, JAK POWSTAŁA FUNDACJA BIURO INICJATYW SPOŁECZNYCH.

Od 2007 roku wspieramy ludzi, którzy działają społecznie. Uczymy, jak zmieniać marzenia w działania. Dzięki programom naszej fundacji prawie 28 000 osób zaangażowaliśmy w realizację działań na rzecz dobra wspólnego. Jesteśmy dumni, że dzięki naszej pomocy ludzie uczą się wspólnie działać. Mają satysfakcję z tego, co zrobili razem. Odkrywają wartość swoich kompetencji. Zaczynają dostrzegać, że wokół jest wiele podobnie myślących osób i wiele instytucji otwartych na współpracę. 

Dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniami. Ponad 2000 NGO oraz prawie 800 grup nieformalnych dostało od nas pomoc. Wierzymy w moc edukacji. Tylko świadome organizacje są partnerami dla samorządów w realizacji wspólnych zadań. Dla liderów społecznych, organizacji i samorządowców zrealizowaliśmy około 1800 szkoleń i 6000 konsultacji. 

Jak się zmieniał BIS?  

Może się wydawać, że taka organizacja to tylko kwestia dobrania grupy ludzi. Że obecne standardy i warunki to coś oczywistego we współczesnym świecie, że kiedy chcesz działać na rzecz innych organizacji, to po prostu zaczynasz to robić. O drodze Fundacji opowiada członkini zarządu, Joanna Czarnik: 

Przez kilkanaście lat naszej działalności BIS przeszedł drogę, którą przechodzi wiele organizacji: od małej, założonej przez grupę przyjaciół, do profesjonalnej i stabilnej, działającej zgodnie z długofalową wizją i strategią. To, co towarzyszy nam cały czas, to dbanie o rozwój – nas jako pracowników, nas jako  zespołu, sposobu w jaki organizujemy naszą pracę. Ta potrzeba rozwoju i usprawniania działań, pozwala nam  dostosowywać się do zmian w otaczającym świecie i zmian w oczekiwaniach naszych odbiorców. 

Kierunek – organizacje obywatelskie! 

Wspieramy rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Powołaliśmy Krakowskie Porozumienia Organizacji Obywatelskich, wzmacniające współpracę organizacji z samorządem w Krakowie. Jesteśmy także współinicjatorem Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi oraz powstania Komisji Dialogu Obywatelskiego w Krakowie. Wierzymy w ludzi i ich potencjał, dlatego pracowaliśmy nad uruchomieniem w Krakowie Centrum Obywatelskiego, a obecnie współtworzymy Miejsca Aktywności Mieszkańców, w których zaangażowani mieszkańcy i organizacje pozarządowe mogą liczyć na wsparcie.