Opis projektu

Koalicja na rzecz sąsiedztw – budowanie kapitału współpracy

Założeniem projektu jest zwiększenie wpływu org. pozarządowych na tworzenie i monitorowanie polityk samorządowych dotyczących rozwoju społeczności lokalnych poprzez wzmacnianie sprawczości i upodmiotowienia NGO.

Cele szczegółowe projektu:
– wzmacnianie świadomości, w szczególności władz miasta i pracowników samorządowych, dot. roli organizacji pozarządowych w systemie samorządowym oraz wagi współpracy z NGO w zakresie rozwoju Miasta,
– budowanie świadomości krakowskich NGO w zakresie roli organizacji pozarządowych w funkcji rzeczników polityk miejskich oraz rozwijanie kompetencji prowadzenia skutecznych działań rzeczniczych
– wzmacnianie wpływu organizacji pozarządowych w zakresie tworzonej polityki miejskiej wokół idei aktywnych sąsiedztw

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Komisji Europejskiej. Unia Europejska ani organ przyznający nie ponoszą za nie odpowiedzialności. 

Więcej informacji

W ramach realizacji projektu przewidziano:

– organizację samorządowej debaty przedwyborczej
– zainicjowanie i animację Koalicji na rzecz sąsiedztw
– stworzenie założeń do KDO ds. sąsiedztw
– org. wizyty studyjnej służącej poznaniu praktyk rzeczniczych i sieciujacych
– doradztwo w ramach Banku Wspierania Partycypacji
– opracowanie Katalogu Wskazówek do tworzenia KDO – jako narzędzia wspierania innych inicjatyw rzeczniczych w Krakowie
– organizacja gali dla NGO, JST i grup nieformalnych zainteresowanych tematyką sąsiedztw (Gala sojuszników sąsiedztw)

Odbiorcy projektu:

Przedstawiciele NGO, aktywni mieszkańcy, przedstawiciele samorządu.

Miejsce realizacji działań:

Kraków i Wrocław

Aktualności

grafika z logotypem Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej i tekstem ABC dla NGO Małopolska Zachodnia
grafika z logotypem Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej i tekstem Akademia Lidera NGO, Krakowski Obszar Metropolitalny
grafika z logotypem Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej i tekstem Zapraszamy do Akademii Lidera NGO, Małopolska Zachodnia
grafika z logotypem Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej i tekstem Szkolenie Krakowski Obszar Metropolitalny
grafika z logotypem Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej i tekstem Rekrutacja Samorządów, Małopolska Zachodnia
grafika z logotypem Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej i tekstem Szkolenie Krakowski Obszar Metropolitalny
grafika z logotypem Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej i tekstem ABC dla NGO