CYKL SZKOLENIOWY

Akademia Lidera NGO_KOM


Serdecznie zapraszamy, przede wszystkim osoby planujące założenie organizacji pozarządowej (stowarzyszenia lub fundacji) i zamieszkujące na terenie: Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego (Miasta Kraków i powiatów: krakowskiego, proszowickiego, miechowskiego, wielickiego, myślenickiego oraz bocheńskiego), do udziału w cyklu szkoleniowym „Akademia Lidera NGO” w MOWES KOM

Na cykl składa się siedem szkoleń, dzięki którym poznacie Państwo najważniejsze zagadnienia związane z prowadzeniem organizacji pozarządowej. Uczestniczyć w cyklu będziecie mogli bez konieczności wychodzenia z domu, gdyż szkolenia prowadzone są w formule online. Wystarczy komputer lub telefon z dostępem do internetu, by móc uczestniczyć w zajęciach. Zachęcamy Państwa do udziału we wszystkich szkoleniach, ale jest również możliwość uczestnictwa w pojedynczych spotkaniach. Decyzja należy do Państwa! 

„Akademia Lidera NGO” realizowana jest w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2, Krakowski Obszar Metropolitarny (Miasto Kraków i powiaty: krakowski, proszowicki, miechowski, wielicki, myślenicki, bocheński), dzięki czemu udział w zajęciach jest bezpłatny.  Warunkiem udziału w szkoleniach jest przystąpienie do projektu, co wiąże się z koniecznością uzupełnienia dokumentacji rekrutacyjnej. Po zgłoszeniu się na interesujące Państwa szkolenia zostaną do Państwa wysłane odpowiednie formularze, które należy wypełnić  i odesłać do nas przed szkoleniem. Więcej informacji o projekcie, regulamin i wzory dokumentów znajdą Państwo pod linkiem: https://bis-krakow.pl/projekt/mowes-kom-2020 

Zachęcamy do lektury.

Co więcej, dla tych z Państwa, którzy wezmą udział w co najmniej trzech szkoleniach, przewidziane są pakiety edukacyjne. Pakiety będą dobierane indywidualnie, w zależności od Państwa potrzeb i preferencji. Na pakiety składać się będą materiały, książki i publikacje związane z tematyką prowadzenia organizacji pozarządowej. Wartość każdego z pakietów wynosi do 60 zł. 

Dla tych z Państwa, którzy będą chcieli zrealizować projekt społeczny na rzecz lokalnego środowiska i przetestować swoje pomysły w praktyce mamy możliwość dofinansowania Państwa pomysłu kwotą do 1000 zł, przy spełnieniu warunków przewidzianych w ramach tej formy wsparcia. Możecie Państwo zdobyć dodatkowe środki bez konieczności udziału w konkursie!

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z Panią Dorotą Kobylec, tel. 790 346 928 lub dorota.kobylec@bis-krakow.pl

Poniżej znajdą Państwo informacje o szkoleniach oraz linki do rejestracji. Szczegółowe programy oraz informację o prowadzących znajdą Państwo w załączniku.

Wszystkie szkolenia odbędą się w formie online. Po zgłoszeniu każdy z Państwa otrzyma mailowo link do spotkania, który umożliwi udział w zajęciach.

Rejestracja na szkolenie:

Rejestracja na szkolenie jest wymagana i odbywa się przez uzupełnienie formularzy.


Harmonogram szkoleń:

Od pomysłu do projektu – 25.02.2021 godz. 17.00-20.00

 •  Projekt społeczny – wprowadzenie 
 •  Etapy pracy nad przygotowaniem projektu społecznego 
 •  Diagnoza potrzeb odbiorców 
 • Matryca logiczna projektu 
 • Harmonogram projektu 
 • Analiza ryzyka 
 • Projekt a wniosek – jak pracować dalej?

PROGRAM: program_od pomysłu do projektu_MOWES2_KOM_25.02.21

Link do rejestracji: http://bit.ly/szkolenie_od_pomysu_do_projektu_KOM2 

UWAGA: zgłoszenia przyjmujemy jedynie do 23.02.2021


Źródła finansowania NGO –  9.03.2021 godz. 17.00-20.00

 • Działalność nieodpłatna, odpłatna, gospodarcza różnice 
 • Granty i dotacje 
 • Darowizny i sponsoring 
 • Inne możliwości ( zbiórki, croudfunding)

PROGRAM:program-Źródła finansowania działalności NGO_MOWES2_KOM_9.03.21

Link do rejestracji: http://bit.ly/formularz_szkolenie_zrodła_KOM2 

UWAGA: zgłoszenia przyjmujemy jedynie do 7.03.2021


Jak zarządzać projektem? Dobre przykłady narzędzi i programów przydatnych do zarządzania projektami. – 22.03.2021 godz. 17.00-20.00  

 • Zarządzanie projektami – główne zadania lidera
 • Plan projektu
 • Zarządzanie wiedzą i zadaniami w projekcie
 • Podstawowe funkcje w narzędziach do zarządzania projektami
 • Przegląd dostępnych dla NGO narzędzi elektronicznych pomocnych w zarządzaniu projektami
 • Tworzenie planu i zasad użytkowania programów do zarządzania projektami w zespole NGO/grupie
 • Planowanie kroków wdrożeniowych

PROGRAM:program_szkolenie_narzędzia_do_zarzadzanie projektami

Link do rejestracji: http://bit.ly/formularz_szkolenie_narzedzia_do_zarzadzania_KOM2 

UWAGA: zgłoszenia przyjmujemy jedynie do 21.03.2021


Skuteczny zespół NGO – cz. 1. Poznaj swój zespół! – 7.04.2021 godz. 17.00-20.00 

 • Jak budować skuteczny zespół?
 • Role grupowe – wprowadzenie do koncepcji, praktyczne wykorzystanie w zespole NGO
 • Potencjały członków to potencjały zespołu. Jak je rozpoznawać  i czerpać z nich?
 • Mapowanie naszego zespołu

PROGRAM:program_szkolenie_MOWES2_skuteczny zespół_cz 1. i 2._2021

Link do rejestracji: http://bit.ly/szkolenie_skuteczny_zespol_cz1_KOM2 

UWAGA: zgłoszenia przyjmujemy jedynie do 5.04.2021


Skuteczny zespół NGO – cz. 2. Zorganizuj swój zespół! – 14.04.2021 godz. 17.00 – 20.00

 • Zrób to sam, czy zróbmy to razem? Założenia dotyczące zespołowej realizacji działań.
 • Cykl pracy lidera i zespołu
 • Komunikacja w organizowaniu pracy zespołu
 • Kontrola czy monitorowanie?
 • Narzędzia do organizowania pracy zespołu – przegląd i dopasowanie do potrzeb zespołów.

PROGRAM:program_szkolenie_MOWES2_skuteczny zespół_cz 1. i 2._2021

Link do rejestracji: http://bit.ly/formularz_skuteczny_zespol_cz2_KOM2 

UWAGA: zgłoszenia przyjmujemy jedynie do 12.04.2021


Księgowość i zarządzanie finansami  NGO –  28.04.2021 godz. 17.00 – 20.00

 • Sprawozdawczość finansowa
 • Polityka rachunkowości: co to jest i kto za nią odpowiada?
 • Opisywanie dokumentów
 • Pracownicy i wolontariusze
 • Jak czytać bilans, rachunek zysków  i start oraz informacje dodatkowe?
 • Sprawozdanie  – najważniejsze informacje dla Zarządu NGO

PROGRAM: Program-szkolenia_Księgowość i zarządzanie finansami w NGO_28.04.1

Link do rejestracji: http://bit.ly/formularz_szkolenie_ksiegowosc_KOM2 

UWAGA: zgłoszenia przyjmujemy jedynie do 26.04.2021


Spójna marka Twojego NGO – 12.05.2021 godz. 17.00 – 20.00

 • Poznanie narzędzi pomocnych w tworzeniu atrakcyjnych materiałów graficznych zwiększających skuteczność́ organizacji w mediach społecznościowych
 • Komunikacja jako konkurowanie o uwagę̨ 
 • Ocena otoczenia
 • Analiza odbiorców
 • Budowanie marki organizacji
 • Cele działań́ komunikacyjnych
 • Skuteczny przekaz

PROGRAM:program_szkolenie_MOWES2_spójna marka_12.05

Link do rejestracji: http://bit.ly/formularz_szkolenie_spojna_marka_KOM2 

UWAGA: zgłoszenia przyjmujemy jedynie do 10.05.2021


Projekty partnerskie – 27.05.2021 godz. 17.00 – 20.00

 • Szukanie partnerskiej organizacji pozarządowej 
 • Planowanie projektu partnerskiego 
 • Przygotowanie oferty wspólnej na realizację projektu 
 • Wspólna realizacja działań i koordynacja współpracy partnerskiej 
 • Rozliczenie merytoryczne i finansowe projektu 

PROGRAM:program_szkolenie_MOWES2_projekty partnerskie_27.05.21

Link do rejestracji: http://bit.ly/formularz_szkolenie_projekty_partnerskie_KOM2 

UWAGA: zgłoszenia przyjmujemy jedynie do 25.05.2021

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Cykl szkoleniowy  „Akademia Lidera NGO” realizowany jest w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2– Krakowski Obszar Metropolitarny, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.