Grafika z tekstem Pracownicze Plany Kapitałowe dla NGO, termin dwudziesty trzeci marca, online

Webinar: Pracownicze Plany Kapitałowe dla NGO – 23.03.2021, godz. 13-16

Serdecznie zapraszamy na szkolenie on-line dedykowane członkom zarządów organizacji pozarządowych, którzy mają przed sobą proces wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych.

PPK dotyczy wszystkich organizacji, które zatrudniają pracowników lub zleceniobiorców objętych ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym. Wyłączenie z tego obowiązku dotyczy jedynie NGO, które nie zatrudniają żadnego pracownika i nie mają podpisanej żadnej umowy zlecenia, od której odprowadzają składkę emerytalną i rentową oraz NGO, które prowadzą działalność gospodarczą i mają status mikroprzedsiębiorcy i wszyscy pracownicy złożą deklarację o rezygnacji z uczestnictwa w PPK.

Jeśli zidentyfikowali się Państwo w grupie organizacji, która będzie mierzyła się z tym tematem zapraszamy na webinar!

Dzięki udziałowi w szkoleniu:

 • dowiecie się Państwo, kto w zespole Waszej organizacji może skorzystać z PPK,
 • poznacie możliwości finansowania składki pracodawcy na PPK,
 • otrzymacie Państwo wzory dokumentów możliwych do wykorzystania zaraz po szkoleniu,
 • poznacie perspektywę NGO, która przeszła już przez proces wdrażania PPK,
 • dowiecie się jak w praktyce przejść przez wybór instytucji finansowej zarządzającej PPK,
 • otrzymacie wskazówki dotyczące sprawnego zawarcia umów dotyczących PPK,
 • poznacie obowiązki NGO związane z PPK.

Program szkolenia:

 1. Pracownicze Plany Kapitałowe – idea i zasady działania
 2. Czy PPK dotyczy mojej organizacji?
 3. Składki na PPK – kto się składa i jak wyglądają koszty?
 4. Ludzie w NGO – kto z zespołu organizacji może skorzystać z PPK
 5. Przystąpienie do PPK w 5 krokach
 6. Kryteria wyboru instytucji finansowej – praktyczne podpowiedzi i schemat działania
 7. Reprezentacja pracownicza – sposób powołania w NGO oraz rola przy wyborze PPK
 8. Jak skutecznie poinformować pracowników o PPK?
 9. Zawieranie umów z instytucją finansową
 10. Jak zaplanować finansowanie PPK i pozyskać środki na składki pracodawcy?
 11. Co dalej? czyli jak zaplanować wewnętrzne procesy związane z PPK w organizacji.

Webinar odbędzie się 23.03.2021 w godz. 13-16

Prowadząca: Joanna Czarnik  – trenerka, mentorka, ekspertka ds. NGO, specjalistka w zakresie edukacji nieformalnej młodzieży i dorosłych, menadżerka społeczna, psycholog.
Od kilkunastu lat zarządza projektami edukacyjnymi i animacyjnymi. Projektuje, realizuje programy i cykle szkoleniowe służące rozwojowi kompetencji społecznych, zawodowych i osobistych dorosłych i młodzieży. Prowadzi szkolenia i mentoring z zakresu zarządzania organizacją pozarządową, m.in. zarządzanie zespołem, zarządzanie finansami, pozyskiwanie środków na działalność. Wspiera liderów w inicjowaniu działań i radzeniu sobie z wyzwaniami w przewodzeniu innym. Pomaga rozwijać lokalną aktywność społeczną, wspiera powstawanie nowych organizacji pozarządowych. Animuje współpracę międzysektorową, szczególnie rozwijając ideę wolontariatu pracowniczego.

Bilety: https://app.evenea.pl/event/ppkdlango/

Zysk ze sprzedaży webinaru zostanie przeznaczony na cele statutowe naszej Fundacji.

Zapraszamy!

Regulamin wydarzenia