KONFERENCJA: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z POWIATU CHRZANOWSKIEGO

Starosta Chrzanowski zaprasza
przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup nieformalnych
działających na terenie powiatu chrzanowskiego
do udziału w konferencji:

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

 • Program

  Część konferencyjna

  9.00 – 10:00 

  Rejestracja uczestników i kawa na dobry początek dnia

  10:00 – 10:15

  Inauguracja konferencji, powitanie uczestników i gospodarzy wydarzenia.

  Sesja integracyjna

  Joanna Czarnik, Biuro Inicjatyw Społecznych

  10.15 – 12:30

  Wykład na temat źródeł finansowania działalności statutowej organizacji pozarządowych z powiatu chrzanowskiego.

  Eksperci Biura Inicjatyw Społecznych opowiedzą o różnych możliwościach finansowania działalności statutowej.

  I część wykładu poświęcona będzie możliwościom współpracy z Województwem Małopolskim i programom typu FIO, RPO WM czy ASOS.

  II część wykładu przedstawi prywatne źródła finansowania oraz różne formy pozyskiwania środków na prowadzenie działalności statutowej.

  Monika Wąsowicz, Biuro inicjatyw Społecznych

  Lidia Korbus – Then, Biuro Inicjatyw Społecznych

  12.30 – 12:45

  Sesja integracyjna

  Joanna Czarnik, Biuro Inicjatyw Społecznych

  12:45 -13.00

  Przerwa kawowa

  Część warsztatowa

  W tej części każdy z uczestników konferencji będzie miał możliwość udziału w wybranym warsztacie.  O wybór warsztatu prosimy podczas rejestracji, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego:

  https://evenea.pl/event/powiatchrzanowskingo/

  13:00 – 16:00

  Organizacja imprezy, zbiórka publiczna i loteria

  Lidia Korbus – Then, Biuro Inicjatyw Społecznych

  13:00 – 16:00

  ABC planowania projektu

  Monika Wąsowicz, Biuro Inicjatyw Społecznych

   16:00

  Obiad

  Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

 • Dla kogo?

  Starosta Chrzanowski zaprasza
  przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup nieformalnych
  działających na terenie powiatu chrzanowskiego

 • Termin

  Konferencja odbędzie się 21.09.2019 r., w godzinach 10:00 – 16:00,
  w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie,
  ul. Focha 3, 32-500 Chrzanów

 • Prowadzące

  Lidia Korbus-Then

  Członkini Zarządu Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych. Z wykształcenia menedżerka w administracji publicznej. Doświadczona Trenerka Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych. Członkini zarządu Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych oraz Federacji Małopolska Pozarządowa. Od 2006r. zaangażowana w różnego rodzaju projekty społeczne – początkowo w administracji rządowej, od 2010r. związana z trzecim sektorem i ekonomią społeczną.  Szkoli, doradza i pracuje animacyjnie z grupami nieformalnymi, liderami i liderkami społecznymi oraz organizacjami pozarządowymi. Specjalizuje się m.in. w rozwiązywaniu problemów z rejestracją i aspektami formalnymi, a także związanych z pracą w zespole i finansowaniem działalności organizacji pozarządowych oraz w pracy metodą projektu. Współautorka licznych projektów społecznych.

  Monika Wąsowicz

  Specjalistka w opracowywaniu i zarządzaniu projektami współfinansowanymi przez Unię Europejską, funduszy szwajcarskich, norweskich i krajowych źródłach dofinansowania. Posiada doświadczenie w projektach edukacyjnych dla osób dorosłych, podnoszeniu kwalifikacji osób zajmujących się edukacją, zwiększaniu konkurencyjności przedsiębiorstw i ekologicznych. Współtworzyła oraz zarządzała projektami międzynarodowymi (Budget Heading 04.03.03.01, 04.03.03.02 oraz 04.03.03.03, projekt z komponentem ponadnarodowym w ramach Poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). Ekspertka oceniająca projekty w ramach programy Erasmus+ (Edukacja Dorosłych) i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.  Absolwentka Filmoznawstwa (UJ) i studiów podyplomowych Zarządzanie projektami europejskimi (AHG).

  Joanna Czarnik

  Trenerka, mentorka, ekspertka ds. NGO, specjalistka w zakresie edukacji nieformalnej młodzieży i dorosłych, menadżerka społeczna, psycholog. Od 15 lat zaangażowana w działania organizacji pozarządowych, odpowiedzialna za zarządzanie projektami edukacyjnymi i animacyjnymi oraz jako członkini zarządów. Projektuje, realizuje programy i cykle szkoleniowe służące rozwojowi kompetencji społecznych, zawodowych i osobistych dorosłych i młodzieży. Prowadzi szkolenia i mentoring z zakresu zarządzania organizacją pozarządową, m.in. zarządzania zespołem, zarządzania finansami, pozyskiwania środków na działalność, koordynacji projektów. Pomaga rozwijać lokalną aktywność społeczną, wspiera powstawanie nowych organizacji pozarządowych. Animuje współpracę międzysektorową, szczególnie rozwijając ideę wolontariatu pracowniczego.

Więcej informacji:
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie,
ul. Partyzantów 2, 32-500 Chrzanów
tel. 32 625 79 00, 32 625 79 95
www.powiat-chrzanowski.pl,
www.fb.com/ziemiachrzanowska

FB popr