Jesteś specjalistą? Zostań trenerem! Szkolenie trenerskie z elementem treningu praktycznego

Jeśli:

 • szukasz nowych wyzwań i możliwości rozwoju zawodowego
 • chętnie dzielisz się z innymi swoim dorobkiem, wiedzą i umiejętnościami
 • chcesz dowiedzieć się jak wygląda prowadzenie szkoleń i zdobyć pierwsze doświadczenia trenerskie
 • szukasz okazji żeby doskonalić swoje kompetencje trenerskie

weź udział w szkoleniu „Jesteś specjalistą? Zostań trenerem! Szkolenie trenerskie z elementem treningu praktycznego” realizowanym w ramach programu „Festiwal Szkoleń dla NGO 2019”. Program skierowany jest do pracowników firm działających na terenie Małopolski.

WYPEŁNIJ FORMULARZ. ZGŁOŚ SIĘ DO PROGRAMU. *

* w przypadku wielu zgłoszeń, o przyjęciu do programu decyduje Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych. Do programu zakwalifikują się osoby z najciekawszymi tematami.

Program:

Szkolenie zbudowane jest z kilku etapów i wykorzystuje różnorodne formy edukacyjne (warsztat, mentoring, trening praktyczny) pozwalające na bardzo efektywne nabywanie i utrwalanie nowych kompetencji.

I. etap – warsztaty trenerskie

W tegorocznej edycji przewidziano dwie ścieżki uczestnictwa dla wolontariuszy pracowniczych:

 • Ścieżka dla początkujących szkoleniowo wolontariuszy kompetencyjnych

Pierwsza ze ścieżek jest podstawową formą udziału w projekcie i skierowana jest do osób, które są specjalistami w swojej dziedzinie ale nie posiadają jeszcze przygotowania i doświadczenia niezbędnego do prowadzenia szkoleń. Ścieżka ta przewiduje pełne przygotowanie wolontariuszy do opracowania autorskiego scenariusza szkolenia i jego poprowadzenia. W ramach przygotowania wolontariusze wezmą udział w 24 godzinnym programie szkoleniowym przygotowującym do prowadzenia szkoleń dotyczących tematyki, w której się specjalizują. Program obejmie 3 dniowe szkolenie (18.10.2019 r. oraz 24-25.10.2019 r., godziny 9.00 – 17.00) – tematyka: analiza potrzeb szkoleniowych, etapy przygotowania szkolenia, zasady konstruowania programów szkoleń, uczenie się dorosłych, techniki i metody szkoleniowe, zasady pracy z grupą podczas szkolenia, komunikacja trenerska, radzenie sobie w sytuacjach trudnych podczas szkolenia.

 • Ścieżka dla zaawansowanych szkoleniowo wolontariuszy kompetencyjnych

Druga ścieżka uczestnictwa opracowana została dla zaawansowanych szkoleniowo wolontariuszy i dotyczy osób, które posiadają już przygotowanie i doświadczenie w prowadzeniu szkoleń. Grupom tym zaproponowane zostanie zatem najbardziej odpowiednie dla nich indywidualne wsparcie mentoringowe (min. 1 ok. 1,5 godzinne spotkanie).

Za realizację programu szkoleniowego będą odpowiedzialne trenerki z bogatym doświadczeniem szkoleniowym, w tym w przygotowywaniu innych do pracy szkoleniowej – Dagmara Kanik – Kłoczko i Joanna Czarnik.

II. etap – mentoring

Mentoring nakierowany będzie między innymi na wsparcie uczestników w wyborze tematu szkolenia realizowanego w III części działań oraz opracowaniu jego programu i niezbędnych materiałów (np. opis szkolenia, materiały edukacyjne).

Mentoring prowadzony będzie w okresie II połowa października – listopad 2018 r., szczegółowe terminy i godziny spotkań ustalane będą indywidualnie przez uczestników i mentorkę. Każdy z uczestników weźmie udział w 2 spotkaniach z mentorką, ok 1,5 godziny każde.

III. etap – trening praktyczny

W ramach praktycznego treningu nowo nabytych umiejętności każdy z uczestników przeprowadzi jedno szkolenie lub seminarium dotyczącego tematyki swojej zawodowej specjalizacji.

Szkolenie lub seminarium powinno trwać od 4 – 8 godzin (czas trwania zależny od tematyki i preferencji uczestnika), realizacja nastąpi w okresie 18.11-07.12.2019 r..

Odbiorcami szkoleń będą przedstawiciele małopolskich organizacji pozarządowych uczestniczący w „Festiwal szkoleń dla NGO”. Za organizację szkolenia, jego promocję i rekrutację uczestników odpowiada Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych.

Realizacja treningu praktycznego będzie równocześnie formą kompetencyjnego wolontariatu pracowniczego, w ramach którego doskonalący swój warsztat trenerski specjalista podzieli się swoimi kompetencjami z lokalnymi społecznikami. Dla firmy będzie o także praktyczna realizacja idei społecznego zaangażowania przedsiębiorstwa.

IV. etap – podsumowanie

Podsumowanie obejmie (grudzień 2018 r.) superwizję przeprowadzonego szkolenia lub seminarium z mentorem – analizę przebiegu szkolenia, omówienie wniosków i wskazówek dotyczących jego prowadzenia, planowanie dalszego rozwoju wolontariusza w prowadzeniu działań edukacyjnych.

Korzyści z udziału w programie:

Dzięki udziałowi w programie jego uczestnicy między innymi:

 • rozwiną swoje kompetencje – pomożemy im przygotować się do prowadzenia krótkich działań edukacyjnych (krótkich szkoleń, seminariów, interesujących wykładów)
 • zdobędą pierwsze doświadczenie trenerskie prowadząc szkolenie lub seminarium w tematyce, która jest im bliska
 • dowiedzą się, jakie są ich mocne strony, a nad czym warto pracować aby dalej doskonalić się w przekazywaniu wiedzy
 • sprawdzą czy w ogóle uczenie innych jest zadaniem dla nich i czy warto inwestować dalej w ten kierunek rozwoju
 • i wreszcie pomogą rozwijać się innym!

Przedsiębiorstwo dzięki udziałowi swoich pracowników w programie Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych zyskuje:

 • większe kompetencje pracowników: możliwość pracy w nowej roli i nabycia nowych kompetencji, które mogą być wykorzystane w firmie lub we współpracy z klientami (możliwość prowadzenia szkoleń, aktywnych prezentacji, seminariów)
 • sposobność do budowania w firmie środowiska osób zaangażowanych, otwartych na dzielenie się kompetencjami
 • poznanie osób z innych branż, środowisk oraz nawiązanie różnorodnych relacji na polu biznesowym i społecznym
 • narzędzie do praktycznej realizacji idei społecznego zaangażowania firmy i inwestowania w dobre relacje z lokalną społecznością.

Warunki uczestnictwa:

WYPEŁNIJ FORMULARZ. ZGŁOŚ SIĘ DO PROGRAMU. *

* w przypadku wielu zgłoszeń, o przyjęciu do programu decyduje Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych. Do programu zakwalifikują się osoby z najciekawszymi tematami.

Udział w szkoleniu wiąże się z wniesieniem opłaty uczestnictwa w wysokości 200 zł netto za osobę, co stanowi ok 20% wartości szkolenia. Szkolenie dofinansowane jest w 80% przez Województwo Małopolskie. Szkolenie realizowane jest przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych w ramach projektu „Wolontariat pracowniczy w NGO”  współfinansowanym przez Województwo Małopolskie.

Informacji udziela Katarzyna Wychowaniec, tel 797-917-904, katarzyna.wychowaniec@bis-krakow.pl

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE PROJEKTUhttps://bis-krakow.pl/projekt/wolontariat-pracowniczy-w-ngo/

Grafika z logo 2019 Festiwal szkoleń dla NGO i tekstem poszukujemy ekspertów! Zostań trenerem!