Opis projektu

Jaki jest cel lub cele projektu?

Celem głównym zadania jest współpraca z organizacjami pozarządowymi z terenu Gminy Miejskiej Bochnia, w zakresie określonym w art. 4 ust.1 pkt. 33 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o pożytku publicznym i o wolontariacie polegająca na wspieraniu działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art.4 ust.1 pkt 1-32a ww. ustawy poprzez utworzenie mobilnego Centrum Organizacji Pozarządowych.

Cele szczegółowe:

  • podnoszenie poziomu wiedzy, profesjonalizacja realizacji zadań publicznych, podnoszenie standardu usług organizacji pozarządowych;
  • wzmocnienie potencjału i aktywności organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Bochnia;
  • zwiększenie zaangażowania mieszkańców i organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Bochnia w działalność obywatelską i społeczną.

Miejsce:

Bochnia

Okres realizacji:

01.03-31.12.2024

Nazwa projektu:

Mobilne Centrum Organizacji Pozarządowych Gminy Miasta Bochnia

Mobilne Centrum Organizacji Pozarządowych Bochnia jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Gminy Miasta Bochnia.

Więcej informacji

  1. Przeprowadzenie minimum 80 godzin grupowych lub indywidualnych konsultacji/doradztwa o charakterze ogólnym dla NGO (min. 20 godzin pracy doradcy miesięcznie w tym min. 8 h pracy bezpośredniej z organizacjami miesięcznie);
  2. Przeprowadzenie 10 godzin grupowych lub indywidualnych konsultacji/doradztwa specjalistycznego w tym m. in.: prawne i księgowe;
  3. Wydawanie comiesięcznego newslettera (min. 8 newsletterów);
  4. Prowadzenie grupy na Facebooku;
  5. Prowadzenie aktualizowanego harmonogramu ogłoszeń konkursowych na dotacje/doradztwo dla NGO;
  6. Organizację 4 grupowych spotkań dla NGO, w tym szkoleń i spotkań sieciujących.