CYKL SZKOLENIOWY ABC DLA NGO _ MZ

serdecznie zapraszamy aktywistów społecznych oraz osoby, szczególnie zainteresowane założeniem Organizacji Pozarządowej do udziału w cyklu szkoleniowym ABC dla NGO, czyli jak założyć Organizację Społeczną.

Cykl odbędzie się w ramach projektu: MOWES 2: Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia (powiaty oświęcimski, olkuski, chrzanowski, wadowicki). Na cykl składa się osiem szkoleń. Zachęcamy do udziału w całym cyklu, ale jest również możliwość uczestnictwa w pojedynczych szkoleniach.

Zgłoszenia na pierwsze szkolenie przyjmowane są do 4 maja. Zalecamy szybsze zapisy na wszystkie szkolenia, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach jest przystąpienie do projektu MOWES2. Przytępienie do projektu będzie wiązać się z uzupełnieniem dokumentacji rekrutacyjnej. Po zgłoszeniu się na szkolenia, zostaną wysłane Państwu odpowiednie formularze. Więcej informacji o projekcie, regulamin i wzory dokumentów poniżej.

Dodatkowo dla tych z Państwa, którzy zgłoszą się na co najmniej 3 szkolenia przewidziane są pakiety edukacyjne, które zostaną zakupione dla Państwa NGO. Pakiety będą dobierane indywidualnie na podstawie Państwa wyborów i potrzeb NGO. Na pakiety składać się będą materiały edukacyjne, książki i publikacje o wartości do 60 złotych.

Dla organizacji, których przedstawiciele wezmą udział w całym cyklu szkoleniowym przewidziana jest nagroda  w wysokości 1000 złotych na realizację małego projektu w obszarze działań Organizacji.

Poniżej znajduje się informacja o szkoleniach oraz linki do rejestracji. Szczegółowe programy oraz informację o prowadzących znajdą Państwo w osobnych załącznikach.

Wszystkie szkolenia odbędą się w formie online. Po zgłoszeniu, każdy z Państwa otrzyma mailowo link do spotkania.

Rejestracja na szkolenie jest wymagana i odbywa się przez uzupełnienie formularzy.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ

I.  NGO – DLACZEGO WARTO? Co trzeba wiedzieć jeśli chce się założyć organizację?

Data: 11.05.2021
Godziny: 17.00-20.00

  • Rodzaje organizacji pozarządowych w Polsce, obszary działań.
  • Różnice pomiędzy Fundacją a Stowarzyszeniem.
  • Różnice pomiędzy Stowarzyszeniem zwykłym a rejestrowym.
  • Inne formy: spółdzielnia socjalna i sp. z o.o. non profit.
  • Kto może założyć organizację?
  • Jakie zasoby i jakie kompetencje są potrzebne, żeby założyć organizację?
  • Skąd organizacje mogą otrzymać pomoc i jak mogą zdobywać niezbędne informacje?
  • Jak sfinansować działania organizacji?
  • Jak stworzyć sobie miejsce pracy w organizacji?

UWAGA: zgłoszenia przyjmujemy do 4.05.2021. Liczba miejsc jest ograniczona.

II.  PLANOWANIE STRATEGICZNE W ORGANIZACJI – wprowadzenie

Data: 18.05.2021
Godziny: 17.00 – 20.00

  • Integracja – ja i planowanie?
  • Po co planujemy? Korzyści/szanse/trudności /bariery.
  • Analiza problemów/potencjałów/szans/zagrożeń jako punkt wyjścia do planowania (praca na 1-2 narzędziach typu analiza SWOT, drzewo problemów, czy analiza interesariuszy).
  • Misja organizacji.
  • Podsumowanie i zakończenie.

UWAGA: zgłoszenia przyjmujemy do 15.05.2021. Liczba miejsc jest ograniczona

III.  FORMALNO PRAWNE ASPEKTY funkcjonowania organizacji pozarządowej

Data: 25.05.2021
Godziny: 17.00-20.00

  • Znaczenie statutu dla funkcjonowania organizacji oraz dla odpowiedzialności członków Zarządu, zmiany w statucie
  • Rola władz w organizacjach pozarządowych
  • Członkowie, wolontariusze, pracownicy – role i formy zaangażowania
  • Zasady reprezentacji NGO i zawierania umów m.in. z członkami zarządów
  • Dokumentowanie prac zarządu i innych władz NGO

UWAGA: zgłoszenia przyjmujemy do 20.05.2021. Liczba miejsc jest ograniczona

IV.  ŹRÓDŁA FINANSOWANIA NGO

Data: 01.06.2021
Godziny: 17.00-20.00

  • Działalność nieodpłatna, odpłatna, gospodarcza różnice.
  • Granty i dotacje.
  • Darowizny i sponsoring.
  • Inne możliwości ( zbiórki, croudfunding).

UWAGA: zgłoszenia przyjmujemy do 28.05.2021. Liczba miejsc jest ograniczona

V.   AKADEMIA KOORDYNATORA PROJEKTU – cz. 1. Merytoryka projektu

Data: 09.06.2021
Godziny: 17.00-20.00

  • Jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz – czyli jak napisać wniosek projektowy, który ułatwi realizację projektu.
  • Umowa o dofinansowanie – najważniejsze zagadnienia.
  • Prowadzenie dokumentacji projektu od strony merytorycznej.
  • Zasady przygotowania sprawozdania merytorycznego z realizacji projektu finansowanego ze środków publicznych.

UWAGA: zgłoszenia przyjmujemy do 28.05.2021. Liczba miejsc jest ograniczona

VI.  AKADEMIA KOORDYNATORA PROJEKTU – cz. 2. Finanse projektu

Data: 23.06.2021
Godziny: 17.00-20.00

  • Budżet projektu – jak go przygotować i z nim pracować?
  • Finanse w projekcie – zasady wydatkowania środków oraz dokumentowania kosztów.
  • Umowa o dofinansowanie – najważniejsze zagadnienia w zakresie finansów
  • Przydatne narzędzia do monitoringu i dokumentowania finansów projektu
  • Zasady przygotowania sprawozdania finansowego z realizacji projektu finansowanego ze środków publicznych.

UWAGA: zgłoszenia przyjmujemy do 18. 06.2021. Liczba miejsc jest ograniczona

VII.  AKADEMIA KOORDYNATORA PROJEKTU – cz. 3. Ludzie w projekcie

Data: 30.06.2021
Godziny: 17.00-20.00

  • Ludzie w projekcie – role formalne i możliwe formy współpracy.
  • Zasady zawierania umów z członkami zespołu projektowego.
  • Spontaniczność uporządkowana – czyli jak zaplanować i usprawnić działania własne i zespołu i nie stracić dobrej energii i atmosfery.
  • Komunikacja z zespołem projektowym – praktyczne rozwiązania i wskazówki.
  • Kodeks dobrych praktyk koordynatora projektu.

UWAGA: zgłoszenia przyjmujemy jedynie do 25. 06.2021. Liczba miejsc jest ograniczona

VIII.  KSIĘGOWOŚĆ I ZARZĄDZANIE FINANSAMI NGO

Data:  08.07.2021
Godziny: 17.00 – 20.00

  • Opodatkowanie CIT i VAT w NGO – na co zwrócić uwagę.
  • Uproszczona księgowość, a pełne księgi – warunki.
  • Procedury wewnętrzne:
   • Czym jest polityka rachunkowości,
   • Sprawny obieg dokumentów,
   • Zatrudnianie i rozliczanie pracowników/współpracowników w NGO,
   • Współpraca zarządu z księgowością,
   • Kiedy kasa fiskalna jest niezbędna w organizacji
   • Sprawozdawczość finansowa i podatki.

UWAGA: zgłoszenia przyjmujemy jedynie do 2.07.2021. Liczba miejsc jest ograniczona

Cykl szkoleniowy  „ABC dla NGO, czyli jak założyć Organizację Społeczną.” realizowany jest w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2– Małopolska Zachodnia, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.