Opis projektu

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej KOM

Celem Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej dla Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego jest zwiększenie potencjału, w szczególności zatrudnieniowego, sektora ekonomii społecznej w Krakowie oraz krakowskim, proszowickim, miechowskim, wielickim i myślenickim. Projekt MOWES KOM realizowany jest w latach 2020 – 2023.

Więcej informacji

Oferta

Zespół BIS wspiera wiedzą i doświadczeniem osoby i grupy nieformalne, które:

•    chcą założyć i/lub prowadzić stowarzyszenie, fundację,

•    chcą zorganizować sobie i/lub grupie miejsce pracy i poszukują na to środków,
•    zamieszkują lub chcą działać na terenie Krakowa lub powiatu proszowickiego, miechowskiego, wielickiego, myślenickiego lub bocheńskiego.

Pomożemy:
•    sprawdzić potrzeby grup dla których planowane są działania,
•    w kwestiach formalno-prawnych (np. statut, KRS),
•    przygotować się do  prowadzenia podmiotu ekonomii społecznej,
•    poukładać plany i priorytety grupy oraz zaplanować rozwój grupy,
•    nawiązać kontakty z osobami, instytucjami poszukującymi partnerów do współpracy.

Z czego można skorzystać?
Każda grupa jest inna, każda ma wyjątkowe możliwości, plany, oczekiwania. Proponujemy kompleksowe podejście i możliwość korzystania z szerokiego wachlarza narzędzi. Najważniejsze spośród nich to:

Diagnoza. Czasem najlepsze pomysły mogą nie spotkać się z oczekiwaniami odbiorców. Dlatego tak ważne jest właściwe ich rozpoznanie, szczególnie jeśli planujemy podejmować działania ekonomiczne. Nasz zespół animatorów/animatorek pomoże zweryfikować wstępne pomysły odnośnie działań, odbiorców, czy celów grupy.

Przedsięwzięcie. A jeśli już wstępnie wiecie „co” i z „kim”, udział w projekcie da Wam możliwość:
•    realizacji przedsięwzięcia bez zmartwienia skąd weźmiecie na nie pieniądze,
•    sprawdzenia jak Wam się razem działa,
•    sprawdzenia, czy Wasz pomysł na działania jest atrakcyjny dla odbiorców.

Szkolenia pomogą zrozumieć, czym są i jak działają podmioty ekonomii społecznej, kiedy warto zakładać fundację, stowarzyszenie, spółdzielnię pracy, czy spółdzielnię socjalną a także jak skutecznie prowadzić wybrany podmiot.

Doradztwo w zakresie powoływania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej np. prawne, księgowe.

Sieciowanie to możliwość spotkania ludzi o podobnych celach, pomysłach lub poszukujących swojego miejsca, chcących dołączyć do jakiejś grupy, gotowych do pracy i współpracy. To także możliwość poznania doświadczeń osób i grup, które realizują działania podobne do Waszych.

Każda grupa pracuje z animatorką planując indywidualnie swoją ścieżkę wsparcia.

Zgłoszenia od  przedstawicieli grup z:

  • Krakowa lub powiatów krakowskiego, proszowickiego, miechowskiego, wielickiego, myślenickiego lub bocheńskiego przyjmowane są za pośrednictwem wypełnionego  formularza zgłoszeniowego

Po przesłaniu formularzy zgłoszeniowych zaprosimy Państwa na rozmowę rekrutacyjną.

W razie problemów lub wątpliwości związanych z funkcjonowaniem akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prosimy o kontakt z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: kontakt.akses@mrpips.gov.pl

Zależy nam na utrzymaniu wysokich standardów i konstruktywnej opinii dotyczącej naszych działań.

Dokumenty: 

Regulamin animacji lokalnej_KOM2

Formularz rekrutacyjny_KOM2

Karta oceny formalnej i merytorycznej_KOM2 i MZ2

Kontrakt – umowa uczesnictwa_KOM2

Indywidualny Plan Wsparcia

Aktualności

grafika z logotypem Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej i tekstem ABC dla NGO Małopolska Zachodnia
grafika z logotypem Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej i tekstem Akademia Lidera NGO, Krakowski Obszar Metropolitalny
grafika z logotypem Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej i tekstem Zapraszamy do Akademii Lidera NGO, Małopolska Zachodnia
grafika z logotypem Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej i tekstem Szkolenie Krakowski Obszar Metropolitalny
grafika z logotypem Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej i tekstem Rekrutacja Samorządów, Małopolska Zachodnia
grafika z logotypem Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej i tekstem Szkolenie Krakowski Obszar Metropolitalny
grafika z logotypem Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej i tekstem ABC dla NGO