Sąsiedzki Piknik Filmowy

Dla kogo?

Wydarzenie skierowane jest do mieszkańców Krakowa, a w szczególności do sąsiadów ze Starego Podgórza. Zapraszamy do wspólnej zabawy wszystkich miłośników i pasjonatów tej wspaniałej Dzielnicy! Poznajmy się i podzielmy swoimi pomysłami, przemyśleniami!

Co oferujemy?

Świetną zabawę, integrację i możliwość poznania lepiej Podgórza. Nie zabraknie także doznań artystycznych. Oferujemy również możliwość sprawdzenia się w roli scenarzysty i reżysera filmowego w naszym amatorskim konkursie filmowym.

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest integracja, wyzwalanie potencjału społecznego mieszkańców oraz promocja Dzielnicy Stare Podgórze.

Więcej informacji

O projekcie

Sąsiedzki Piknik Filmowy to projekt promujący ideę sąsiedzkiej współpracy i wspólnych działań na rzecz dzielnicy i społeczności lokalnej w Starym Podgórzu. To okazja do integracji oraz udokumentowania procesu zacieśniania się więzi sąsiedzkich. W ramach projektu zostanie zorganizowany konkurs na krótkometrażowe filmy o Podgórzu oraz Sąsiedzki Piknik Filmowy. Konkurs „Podgórze KRĘCI” ma na celu promocję Podgórza oraz pokazanie bogatej tożsamości lokalnej, historycznej i kulturowej tej dzielnicy. Natomist Piknik będzie okazją do świętowania, integracji i zabawy!

Więcej informacji o Pikiniku I Konkursie w zakładkach obok.

Partnerami projektu są niezawodni:

Kino KIKA Stowarzyszenie Podgórze.pl

Organizatorem projektu jest Fundacja BIS. Partnerami projektu są: Kino Kika oraz Stowarzyszenie Podgórze.pl

Zadanie Publiczne współfinansowane ze środków Miasta Krakowa