Jigsaw puzzle on offeice desk. Team collaboration concept

RAZEM WPŁYWAMY NA RZECZYWISTOŚĆ

Animujemy
Szkolimy
Informujemy
Konsultujemy

Group of friends with hands on stack and looking down

ZAANGAŻOWANI MIESZKAŃCY

Pokażemy ci szereg możliwości

slider-3a

DIALOG I WSPÓŁPRACA

Wspólnie szukajmy rozwiązań!

Teamwork and connection

OBYWATELSKIE ORGANIZACJE

Skorzystaj z oferty edukacyjnej BIS

CO ROBIMY

Edukujemy i wspieramy mieszkańców, organizacje pozarządowe i samorządy w efektywnej realizacji celów. Dbamy o to, żeby  działać profesjonalnie i konsekwentnie. Wierzymy w sens działania na rzecz dobra wspólnego.

Realizujemy trzy Programy merytoryczne

ZAANGAŻOWANI MIESZKAŃCY

Zaangażowani mieszkańcy, którzy biorą „sprawy w swoje ręce” to lepiej funkcjonujące wspólnoty oparte na zaufaniu i współpracy tych, którzy je tworzą.

OBYWATELSKIE ORGANIZACJE

Obywatelskie organizacje są przestrzeniami do twórczej aktywności ludzi i są formalnymi partnerami dla samorządów w realizacji potrzeb społecznych.

DIALOG I WSPÓŁPRACA

To naczelne wartości, które towarzyszą nam w działaniach na rzecz rozwijania silnego sektora pozarządowego i aktywności społecznej mieszkańców Małopolski.


ODBIORCY

Działania w naszych programach kierujemy do czterech grup:

Mieszkańcy

Ludziom, którzy chcą „brać sprawy w swoje ręce” proponujemy różne możliwości działania od udzielania informacji po możliwość podejmowania aktywności dostępnych dzięki realizowanym przez nas projektom. Obecnie zapraszamy zainteresowanych Krakowian do Centrum Obywatelskiego  oraz śledzenia  harmonogramu w Programie  FIO Małopolska Lokalnie.

Organizacje pozarządowe

Organizacjom proponujemy szereg możliwości podnoszenia wiedzy i kompetencji koniecznych do rozwoju. Zakres i skala naszych działań uzależniona jest od pozyskanych środków i realizowanych projektów, a także od indywidualnej współpracy samorządów z Fundacją BIS. Współpracujemy merytorycznie z każdym komu bliskie są nasze cele i wartości.

Samorządy

Zapraszamy samorządy do działań, których celem jest lokalne wzmacnianie sektora pozarządowego i aktywne korzystanie z możliwości współpracy z organizacjami, czy grupami nieformalnymi. Prowadzimy dwa nurty działań:

1. Fora Pełnomocników, które służą edukacji i wymianie doświadczeń dot. współpracy z organizacjami.

2. Pracujemy w oparciu o Model Współpracy, wypracowany przez ogólnopolskie grono ekspertów na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Biznes

Jesteśmy otwarci na współpracę z biznesem. Wierzymy, że możemy się wspierać w działaniach dla społeczności lokalnych.  Obszar, który zgłębiamy od 2015 roku to wolontariat pracowniczy. Za nami spotkania, które zaowocowały wymianą kontaktów i nawiązaniem bezpośredniej współpracy pomiędzy sektorami pozarządowym i biznesem.

BIS 2008 – 2017

18930

osób zangażowanych
w przedsięwzięcia lokalne

352

grup inicjatywnych
wspartych proceduralnie i finansowo

1687

organizacji w Małopolsce skorzystało
z oferty rozwoju

1574

szkoleń

5613

konsultacji

300

organizacji aktywnie
uczestniczyło w konsultacjach

Oferta BIS

Informacja

Dla zaangażowanych mieszkańców i organizacji pozarządowych o szansach i możliwościach rozwoju.

Konsultacje

Dotyczą sfer funkcjonowania organizacji oraz włączania mieszkańców i organizacji w dialog społeczny.

Szkolenia

Wzmacniają wiedzę, umiejętności i skuteczność działań liderów społecznych, przedstawicieli organizacji i samorządowców.

Animacja

Wspieranie zmian społecznych w tym: samoorganizacji mieszkańców, dialogu w samorządach, współpracy lokalnej.

Aktualności


Nasi partnerzy

03_siec_splot
logotypy-strona-glowna-stowarzyszenie-eswip
logotypy-strona-glowna-res-sacra
logotypy-strona-glowna-maloposka
Projekt Konsultacje społeczne – Twój głos w dyskusji
ZIELONA_LINIA
SURSUM_CORDA
SUCHA_BESKIDZKA
PRACOWNIA_OBYWATELSKA
OFOP
MATIO
KLUCZE_STOWARZYSZENIE
GMINA_PLESNA
ARTS
logotypy-strona-glowna-regionalne-centrum-wolontariatu
logotypy-strona-glowna-lgd-maloposka-siec
MIASTO_KRAKOW
logotypy-strona-glowna-mowis
logotypy-strona-glowna-wadowice
logotypy-strona-glowna-armz
logotypy-strona-glowna-fundacja-gap
logotypy-strona-glowna-opoka
logotypy-strona-glowna-zlsp
logotypy-projektow-mistia-na-szlaku

EOG eea grants EOG norway grants Strona została wykonana w ramach programu Obywatele dla demokracji, finansowanego z funduszu EOG.