BIS Biuro Inicjatyw Społecznych |
BANER na www 1 Z APLA

CO ROBIMY

Edukujemy i wspieramy mieszkańców, organizacje pozarządowe i samorządy w efektywnej realizacji celów. Dbamy o to, żeby  działać profesjonalnie i konsekwentnie. Wierzymy w sens działania na rzecz dobra wspólnego.

Realizujemy trzy Programy merytoryczne

ZAANGAŻOWANI MIESZKAŃCY

Zaangażowani mieszkańcy, którzy biorą „sprawy w swoje ręce” to lepiej funkcjonujące wspólnoty oparte na zaufaniu i współpracy tych, którzy je tworzą.

OBYWATELSKIE ORGANIZACJE

Obywatelskie organizacje są przestrzeniami do twórczej aktywności ludzi i są formalnymi partnerami dla samorządów w realizacji potrzeb społecznych.

DIALOG I WSPÓŁPRACA

To naczelne wartości, które towarzyszą nam w działaniach na rzecz rozwijania silnego sektora pozarządowego i aktywności społecznej mieszkańców Małopolski.


ODBIORCY

Działania w naszych programach kierujemy do czterech grup:

Mieszkańcy

Ludziom, którzy chcą „brać sprawy w swoje ręce” proponujemy różne możliwości działania od udzielania informacji po możliwość podejmowania aktywności dostępnych dzięki realizowanym przez nas projektom. Obecnie zapraszamy zainteresowanych Krakowian do Centrum Obywatelskiego  oraz śledzenia  harmonogramu w Programie  FIO Małopolska Lokalnie.

Organizacje pozarządowe

Organizacjom proponujemy szereg możliwości podnoszenia wiedzy i kompetencji koniecznych do rozwoju. Zakres i skala naszych działań uzależniona jest od pozyskanych środków i realizowanych projektów, a także od indywidualnej współpracy samorządów z Fundacją BIS. Współpracujemy merytorycznie z każdym komu bliskie są nasze cele i wartości.

Samorządy

Zapraszamy samorządy do działań, których celem jest lokalne wzmacnianie sektora pozarządowego i aktywne korzystanie z możliwości współpracy z organizacjami, czy grupami nieformalnymi. Prowadzimy dwa nurty działań:

1. Fora Pełnomocników, które służą edukacji i wymianie doświadczeń dot. współpracy z organizacjami.

2. Pracujemy w oparciu o Model Współpracy, wypracowany przez ogólnopolskie grono ekspertów na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Biznes

Jesteśmy otwarci na współpracę z biznesem. Wierzymy, że możemy się wspierać w działaniach dla społeczności lokalnych.  Obszar, który zgłębiamy od 2015 roku to wolontariat pracowniczy. Za nami spotkania, które zaowocowały wymianą kontaktów i nawiązaniem bezpośredniej współpracy pomiędzy sektorami pozarządowym i biznesem.

BIS 2008 – 2017

18930

osób zangażowanych
w przedsięwzięcia lokalne

352

grup inicjatywnych
wspartych proceduralnie i finansowo

1687

organizacji w Małopolsce skorzystało
z oferty rozwoju

1574

szkoleń

5613

konsultacji

300

organizacji aktywnie
uczestniczyło w konsultacjach

Oferta BIS

Informacja

Dla zaangażowanych mieszkańców i organizacji pozarządowych o szansach i możliwościach rozwoju.

Konsultacje

Dotyczą sfer funkcjonowania organizacji oraz włączania mieszkańców i organizacji w dialog społeczny.

Szkolenia

Wzmacniają wiedzę, umiejętności i skuteczność działań liderów społecznych, przedstawicieli organizacji i samorządowców.

Animacja

Wspieranie zmian społecznych w tym: samoorganizacji mieszkańców, dialogu w samorządach, współpracy lokalnej.

Aktualności


Nasi partnerzy

03_siec_splot
logotypy-strona-glowna-stowarzyszenie-eswip
logotypy-strona-glowna-res-sacra
logotypy-strona-glowna-maloposka
Projekt Konsultacje społeczne – Twój głos w dyskusji
ZIELONA_LINIA
SURSUM_CORDA
SUCHA_BESKIDZKA
PRACOWNIA_OBYWATELSKA
OFOP
MATIO
KLUCZE_STOWARZYSZENIE
GMINA_PLESNA
ARTS
logotypy-strona-glowna-regionalne-centrum-wolontariatu
logotypy-strona-glowna-lgd-maloposka-siec
MIASTO_KRAKOW
logotypy-strona-glowna-mowis
logotypy-strona-glowna-wadowice
logotypy-strona-glowna-armz
logotypy-strona-glowna-fundacja-gap
logotypy-strona-glowna-opoka
logotypy-strona-glowna-zlsp
logotypy-projektow-mistia-na-szlaku

EOG eea grants EOG norway grants Strona została wykonana w ramach programu Obywatele dla demokracji, finansowanego z funduszu EOG.