Opis projektu

Małopolska Lokalnie

jest Programem wspierającym mieszkańców województwa małopolskiego, którzy angażują się w działania na rzecz rozwoju i wzmacniania lokalnych społeczności.

Więcej informacji

Mamy FIO-ła na Małopolskę!

Poprzez realizację Programu Małopolska Lokalnie wspieramy zwykłych ludzi, którzy chcą wspólnie działać na rzecz „niezwykłych spraw” dla swoich społeczności.

Nasz Program kierujemy do młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych działających w na terenie całego województwa małopolskiego.

Nasza oferta obejmuje przede wszystkim przekazanie organizacjom pozarządowym i grupom nieformalnym poprzez Lokalnych Operatorów Małopolska Lokalnie  grantów na realizację projektów społecznych, grantów na rozwój organizacji w wysokości do 6.000 zł oraz wsparcie edukacyjne w zakresie pisania i realizacji projektów.

Operatorami Programu są Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych i Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze.

Działania naszej Fundacji w ramach Programu Małopolska Lokalnie obejmują teren Krakowa, Nowego Sącza, powiatów: krakowskiego, myślenickiego, oświęcimskiego, wielickiego, tatrzańskiego, wadowickiego, suskiego, nowotarskiego, limanowskiego, nowosądeckiego. W latach 2021 – 2023 planujemy przekazać w naszym subregionie min. 130 mikrodotacji na łączną kwotę około 776 000 zł.

Więcej informacji na temat naszej oferty, zasad przyznawania mikrodotacji jak i realizowanych działaniach znajdą Państwo na stronie www.malopolskalokalnie.pl

Realizacja Programu przypada na okres od 1 czerwca do 31 grudnia 2023 roku.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021 – 2030, Miasto Kraków, Powiat Oświęcimski, Powiat Myślenicki, Powiat Wielicki. Partnerami projektu są: Województwo Małopolskie, AMS Poland oraz Politechnika Krakowska.

Aktualności

Grafika z logo Małopolska Lokalnie i tekstem nasi sponsorzy
Grafika z logo Małopolska Lokalnie i tekstem nasi sponsorzy
Grafika z logotypem Mamy FIOła na Małopolskę i tekstem głosowanie w konkursie
Grafika z logotypem z FIO Małopolska Lokalnie i tekstem nabór przedłużony
Grafika z logotypem FIO Małopolska Lokalnie i tekstem nabór w konkursie