Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych zaprasza mieszkańców Krakowa, Nowego Sącza oraz powiatów krakowskiego, myślenickiego, oświęcimskiego, wielickiego, tatrzańskiego, wadowickiego, suskiego, nowotarskiego, limanowskiego i nowosądeckiego do składania wniosków w konkursie grantowym FIO Małopolska Lokalnie 2020.

Rusza Konkurs Grantowy FIO Małopolska Lokalnie!

 • Mieszkacie w Małopolsce?
 • Macie interesujący pomysł na działanie w Waszej społeczności, ale nie macie pieniędzy, żeby go zrealizować?
 • A może dopiero założyliście swoją organizację i nie wiecie, skąd wziąć środki na szkolenie dla wolontariuszy, którzy będą wspierać Waszą działalność?

Odpowiedzią na te potrzeby może stać się Program FIO Małopolska Lokalnie, w którym liczy się przede wszystkim pomysł!

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych wraz ze Stowarzyszeniem Forum Oświatowe Klucze przygotowała dla mieszkańców i młodych organizacji pozarządowych z terenu Małopolski konkurs grantowy z dofinansowaniem do 5000 zł podzielony na dwie ścieżki wsparcia:

 • projekty społeczne, jeśli jesteście młodą organizacją pozarządową, grupą nieformalną lub grupą samopomocową;
 • projekty rozwojowe dla młodych organizacji pozarządowych.

Nabór projektów rozpoczyna się 29 lutego 2020 roku i trwać będzie do 21 marca. 

Konkurs ogoszony przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych w generatorze nazywa się: FIO Małopolska Lokalnie 2020. Operator I Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych. Miasto Kraków, Nowy Sącz, powiaty: krakowski, myślenicki, oświęcimski, wielicki, tatrzański, wadowicki, suski, nowotarski, limanowski, nowosądecki.

Generator wniosków

Czym różni się konkurs FIO Małopolska Lokalnie od innych?

Stawiamy na ciekawe pomysły i edukację. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu wypracowaliśmy formułę w której fundusze zdobędą najlepsze pomysły, a nie najlepiej napisane wnioski. Będziemy koncentrować się na innowacyjnych projektach na rzecz dobra wspólnego w społecznościach lokalnych oraz na przemyślanych projektach rozwojowych dla organizacji.


Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc lub kontaktując się mailowo z pracownikami projektu:

Doradca ds. konkursu

1. Łukasz Dubin, lukasz.dubin@bis-krakow.plTel. 690 830 180

Doradczyni ds. animacji

1. Dorota Kobylec, dorota.kobylec@bis-krakow.plTel. 790 346 928

2. Olga Glińska, olga.glinska@bis-krakow.pl

Specjalistka ds. promocji, administrator generatora

1. Agnieszka Węgrzyn, agnieszka.wegrzyn@bis-krakow.pl, Tel. 694 900 264

Regulamin konkursu oraz instrukcje wypełnienia wniosku znajdują się na naszej stronie w zakładce „do pobrania”.

Współfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Projekt jest współfinansowany ze środków Miasta Krakowa oraz Powiatu Oświęcimskiego. Partnerem projektu jest Województwo Małopolskie.

Dodatkowo grupy nieformalne z terenu Krakowa oraz powiatów krakowskiego, myślenickiego, wielickiego, wadowickiego i oświęcimskiego mogą liczyć na wsparcie animacyjne w ramach projektu Małopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej. 

Jest to dodatkowe wsparcie z pierwszeństwem dla grup z gmin gdzie był niski wskaźnik realizacji projektów FIO Małopolska Lokalnie obejmujące:

 • Diagnozę sytuacji lokalnej (potrzeby, zasoby)
 • Wsparcie grupy w tworzeniu projektu
 • Wsparcie grupy w napisaniu wniosku i przygotowaniu prezentacji przed komisją
 • Dalszą opiekę w realizacji projektu w przypadku otrzymania dotacji FIO ML
 • Możliwość wsparcia pomysłu kwotą 1000,00 zł w ramach projektu MOWES w przypadku nieotrzymania dotacji w konkursie FIO ML

Pierszeństwo mają grupy z terenu:

– powiat bocheński: gmina Drwina, gmina Rzezawa,
– powiat brzeski: gmina Dębno, gmina Szczurowa,
– powiat dąbrowski: gmina Radgoszcz,
– powiat gorlicki: gmina Lipinki, gmina Łużna, gmina Sękowa,
– powiat krakowski: gmina Jerzmanowice-Przeginia,
– powiat limanowski: gmina Łukowica
– powiat miechowski: gmina Charsznica, gmina Kozłów, gmina Książ Wielki, gmina Racławice, gmina Słaboszów
– powiat nowosądecki: gmina Grybów, gmina Kamionka Wielka, gmina Łabowa, gmina Łącko, gmina Łososina Dolna,
– powiat oświęcimski: gmina Przeciszów, gmina Zator
– powiat suski: gmina Budzów,
– powiat tarnowski: gmina Lisia Góra, gmina Wojnicz, gmina Żabno
– powiat tatrzański: gmina Poronin,
– powiat wadowicki: gmina Spytkowice, gmina Wieprz.


Ponadto, grupy nieformalne z terenu Krakowa oraz powiatów krakowskiego, wielickego, bocheńskiego, miechowskiego, proszowickiego, myślenickiego, olkuskiego, chrzanowskiego, wadowickieg i oświęcimskiego, chcące założyć organizację pozarządową również mogą liczyć na wsparcie animacyjne pracowników Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych w ramach projektu Małopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej. 

Wsparcie dla grup chcących założyć organizację pozarządową obejmuje:

 • Spotkania z animatorką
 • Doradztwo specjalistyczne (prawne, księgowe)
 • Szkolenia (źródła finansowania, praca metodą projektu, zarządzanie zespołem i in.)
 • Pomoc w założeniu organizacji (tworzenie statutu, dokumenty rejestracyjne)

Zgłoszenia przez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://bis-krakow.pl/projekt/mowes/, kontakt:  12 412 15 24