Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych wraz z Powiatem Oświęcimskim zaprasza mieszkańców powiatu oświęcimskiego do składania wniosków w Lokalnym Programie Grantowym FIO Małopolska Lokalnie Powiat Oświęcimski 2020.

Rusza pierwszy Lokalny Program Grantowy Powiatu Oświęcimskiego!

Mieszkacie w powiecie oświęcimskim? Macie interesujący pomysł na działanie w Waszej społeczności, ale nie macie pieniędzy, żeby go zrealizować? A może dopiero założyliście swoją organizację i nie wiecie, skąd wziąć środki na szkolenie dla wolontariuszy, którzy będą wspierać Waszą działalność? Odpowiedzią na te potrzeby może stać się Lokalny Program Grantowy FIO Małopolska Lokalnie Powiat Oświęcimski, w którym liczy się przede wszystkim pomysł!

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych wraz z Powiatem Oświęcimskim przygotowała dla mieszkańców i młodych organizacji pozarządowych z terenu powiatu oświęcimskiego Lokalny Program Grantowy z dofinansowaniem do 5000 zł podzielony na dwie ścieżki wsparcia:

– projekty społeczne, jeśli jesteście młodą organizacją pozarządową, grupą nieformalną lub grupą samopomocową;

– projekty rozwojowe dla młodych organizacji pozarządowych.

Nabór projektów rozpoczyna się 25 lutego 2020 roku i trwać będzie do 21 marca. Generator wniosków

Czym różni się konkurs FIO Małopolska Lokalnie od innych?

Stawiamy na ciekawe pomysły i edukację. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych wypracowała formułę w której fundusze zdobędą najlepsze pomysły, a nie najlepiej napisane wnioski. Będziemy koncentrować się na innowacyjnych projektach na rzecz dobra wspólnego w społecznościach lokalnych oraz na przemyślanych projektach rozwojowych dla organizacji.

Więcej informacji można uzyskać na spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się w środę 26.02.2020 g. 17.00, w Piwnicy Artystycznej Młodzieżowego Domu Kultury w Oświęcimiu, ul Bema 4. Zapisy: lukasz.dubin@bis-krakow.pl

Regulamin konkursu oraz instrukcje wypełnienia wniosku znajdują się na naszej stronie w zakładce „do pobrania”.

Współfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 oraz Powiatu Oświęcimskiego.


Dodatkowo grupy nieformalne z terenu powiatu oświęcimskiego mogą liczyć na wsparcie animacyjne w ramach projektu Małopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej. 

1. Dodatkowe wsparcie z pierwszeństwem dla grup z gmin gdzie był niski wskaźnik realizacji projektów FIO Małopolska Lokalnie – gmina Zator i Przeciszów

Obejmujące:

  • Diagnozę sytuacji lokalnej (potrzeby, zasoby)
  • Wsparcie grupy w tworzeniu projektu
  • Wsparcie grupy w napisaniu wniosku i przygotowaniu prezentacji przed komisją
  • Dalszą opiekę w realizacji projektu w przypadku otrzymania dotacji FIO ML
  • Możliwość wsparcia pomysłu kwotą 1000,00 zł w ramach projektu MOWES w przypadku nieotrzymania dotacji w konkursie FIO ML

2. Wsparcie dla grup chcących założyć organizację pozarządową

Obejmujące

  • Spotkania z animatorką
  • Doradztwo specjalistyczne (prawne, księgowe)
  • Szkolenia (źródła finansowania, praca metodą projektu, zarządzanie zespołem i in.)
  • Pomoc w założeniu organizacji (tworzenie statutu, dokumenty rejestracyjne)

Zgłoszenia przez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://bis-krakow.pl/projekt/mowes/, kontakt:  12 412 15 24

belka projektowa Małopolska Lokalnie, z logotypami grantodawców i informacją o dofinansowaniu