Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naboru w konkursie Małopolska Lokalnie 2024  u Operatora I – Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych. Obszar realizacji projektów: Miasto Kraków, Nowy Sącz, powiaty: chrzanowski, krakowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, oświęcimski, suski, tatrzański, wadowicki, wielicki

Serdecznie dziękujemy wszystkim Wnioskodawcom za udział w konkursie, poświęcony czas, zaangażowanie i chęć działania na rzecz dobra wspólnego!


Prosimy o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej  www.ebadania.pl/8fdb0d8ba0b3398d

Zależy nam na poznaniu Waszych opinii związanych z organizacją konkursu i oceną wniosków. Najlepiej jeśli wypełnicie ją od razu, dzieląc się z nami pierwszymi wrażeniami.


Opiekunka w najbliższym czasie skontaktuje się z Wnioskodawcami, którzy uzyskali dofinasowanie do realizacji zgłoszonych inicjatyw.

Dokumenty i materiały niezbędne dla Realizatorów znajdują się na naszej stronie w menu górnym, w zakładce “Dla Realizatorów”

Realizatorów zapraszamy na obowiązkowe stacjonarne spotkanie wdrożeniowe oraz fakultatywne wyjazdowe szkolenie dla lokalnych liderów.


SPOTKANIA WDROŻENIOWE ON-LINE DLA WSZYSTKICH REALIZATORÓW

SPOTKANIE WDROŻENIOWE – KWESTIE FINANSOWE I MERYTORYCZNE – TERMIN DO WYBORU

Data: 06.06.2024. Godziny: 18:00 – 20:00
Prowadząca: Dorota Kobylec – Koordynatorka Programu Małopolska Lokalnie oraz Lokalnych Programów Grantowych
Zapisy: Formularz zgłoszeniowy 06.06
Kontakt organizacyjny: Dorota Kobylec, tel. 790 346 928, e-mail: dorota.kobylec@bis-krakow.pl

Data: 10.06.2024. Godziny: 17:30 – 19:00
Prowadzący: Łukasz Dubin – Doradca ds. konkursu
Zapisy: Formularz zgłoszeniowy 10.06
Kontakt organizacyjny: Łukasz Dubin, tel. 690 830 180, e-mail: lukasz.dubin@bis-krakow.pl

PROMOCJA 
Data: 19.06.2024. Godziny: 17:00 – 19:00
Prowadząca: Agnieszka Węgrzyn – Specjalistka ds. promocji Małopolska Lokalnie
Zapisy: Formularz zgłoszeniowy Promocja
Kontakt organizacyjny: Agnieszka Węgrzyn, tel. 791 180 320, e-mail: agnieszka.wegrzyn@bis-krakow.pl

Wyniki konkursu u Operatora II – Stowarzyszenia Forum Oświatowe Klucze.